Prevrátenie – chybové hlásenie Automower®

Hlásenie Prevrátenie sa zobrazí, keď snímač sklonu zaznamená hodnotu, ktorá je príliš vysoká pre bezpečnú prevádzku.

Časté príčiny:

  • Výrobok je príliš naklonený alebo sa prevrátil.
  • Výrobok bol počas prevádzky nadvihnutý.
  • Pracovná oblasť obsahuje stúpanie, ktoré je príliš prudké (mimo špecifikácie výrobku) a je potrebné ho ohradiť. Posuňte ohraničovací kábel alebo vytvorte okolo neho ostrovček.

Náš sprievodca výrobkami vám pomôže nájsť riešenie pre váš prípad.

Otvoriť sprievodcu výrobkami

Bolo tento článok užitočný?