Motor kolesa preťažený, vpravo/vľavo – chybové hlásenie Automower®

Hlásenie Motor kolesa preťažený, vpravo/vľavo sa zvyčajne zobrazí, keď robotická kosačka Automower® zaznamenáva nezvyčajný odpor na hnacom kolese, čo vedie k preťaženiu motora.

Existuje niekoľko bežných príčin tohto problému:

  • Zablokované hnacie koleso: Odstráňte trávu alebo iný materiál z hnacieho kolesa.
  • Prekážky v dráhe: Premiestnite výrobok na miesto bez prekážok. Posuňte ohraničovací kábel alebo vytvorte okolo prekážok ostrovček.
  • Výrobok sa o niečo zachytil: Uvoľnite kosačku od veci, do ktorej sa zachytila.

Náš sprievodca výrobkami vám pomôže nájsť riešenie pre váš problém.

Otvoriť sprievodcu výrobkami

Ak problém pretrváva, obráťte sa na miestneho predajcu značky Husqvarna.

Bolo tento článok užitočný?