Fúkače lístia26. 3. 2024

Ako naštartovať fúkač lístia

Ak chcete, aby fúkač fungoval optimálne, je potrebné ho naštartovať správnym spôsobom.

Štartovanie studeného motora

UPOZORNENIE: Vzduch začne prúdiť hneď po naštartovaní motora, a to aj pri voľnobežných otáčkach. Nedovoľte, aby v blízkosti fúkača alebo trubice fúkača stáli nejaké osoby.

 1. Presuňte ovládanie plynu do polohy voľnobehu.
 2. Opakovane stláčajte palivovú pumpičku najmenej 10-krát, kým sa nezačne plniť palivom. Nie je ju potrebné úplne naplniť.
 3. Zatlačte ovládanie sýtiča do zatvorenej polohy sýtiča.
 4. Položte výrobok na rovný povrch alebo na zem.
 5. Držte výrobok jednou rukou.
 6. Pomaly potiahnite rukoväť štartovacej šnúry, kým nepocítite určitý odpor.
  POZNÁMKA: Nevyťahujte rukoväť štartovacej šnúry úplne von ani rukoväť štartovacej šnúry nepúšťajte.
 7. Prudko potiahnite rukoväť štartovacej šnúry, kým sa motor nenaštartuje alebo nepokúsi naštartovať, ale najviac 6-krát. Ak sa motor naštartuje, presuňte ovládanie sýtiča do otvorenej polohy.
 8. Keď sa motor pokúša naštartovať, presuňte ovládanie sýtiča do otvorenej polohy.
 9. Prudko potiahnite rukoväť štartovacej šnúry, kým sa motor nenaštartuje, ale najviac 6-krát.
  POZNÁMKA: Ak sa motor nenaštartuje, opakujte pokyny na štartovanie od kroku 1.
 10. Pred používaním výrobku nechajte motor bežať 30 sekúnd, aby sa zohrial.

Štartovanie teplého motora

 • Ak je okolitá teplota 15 °C až 32 °C, použite rovnaký štartovací postup, ako je uvádzaný pre Štartovanie studeného motora, ale nezaťahujte ovládanie sýtiča do zatvorenej polohy.
 • Ak je teplota okolia vyššia ako 32 °C, použite nasledujúci postup:
 1. Stlačte a podržte plynovú páčku.
 2. Presuňte ovládanie sýtiča do polovičnej polohy (1/2).
 3. Rýchlo potiahnite rukoväť štartovacej šnúry a zároveň ťahajte plynovú páčku, kým sa motor nespustí.
 4. Presuňte ovládanie sýtiča do polohy OFF CHOKE (otvorená).

Štartovanie motora, keď je palivo príliš horúce

Niekedy sa môže stať, že fúkač nenaštartuje, pretože palivo je príliš horúce.

POZNÁMKA: Počas teplého počasia vždy používajte nové palivo a skráťte čas prevádzky.

 1. Chráňte fúkač pred priamym slnečným svetlom a odkladajte ho na chladné miesto.
 2. Nechajte výrobok vychladnúť aspoň na 20 minút.
 3. Opakovane stláčajte palivovú pumpičku 10 – 15 sekúnd.
Bolo tento článok užitočný?