Vibrationskalkylator.

För att beräkna ett A(8)-exponeringsvärde, börja med att välja en kategori, och välj sedan en modell, så visas kalkylatorn. Skriv bara in de uppskattade dagliga arbetstiderna med den specificerade modellen i de vita fälten och tryck sedan på ”Beräkna”. Läs resultatet för varje verktyg i kolumnen partiell daglig exponering. Om du använder flera verktyg, beräknar kalkylatorn verktygens ackumulerade A(8)-exponeringsvärde under hela arbetsdagen i cellen nedanför den partiella dagliga exponeringskolumnen. Observera att daglig arbetstid omfattar både den tid som operatören är utsatt för vibration och tiden utan exponering för vibrationer. (Raster, underhåll, bränslepåfyllning etc).

Hjälp och mer information
Modell Ekvivalent vibrationsnivå ahv, ekv. m/s² Daglig exponering A(8) m/s² Arbetstid
Timmar
Arbetstid
Minuter
Partiell daglig exponering A(8) m/s²
Välj en produktfamilj från listan ovan.
0
Ackumulerad daglig vibrationsexponering m/s² A(8) 0
  • A(8) < 2,5 m/s². Daglig vibrationsexponering under gränsvärdet. Inget behov av ytterligare exponeringsminskning.

  • A(8) = 2,5 - 5,0 m/s². Daglig vibration över gränsvärdet. Ökad risk för att operatören drabbas av vibrationsrelaterade skador. Se Husqvarnas rekommendationer och EU-direktiv 2002/44/EC för riktlinjer om minskning av faror från vibrationsexponering.

  • A(8) > 5,0 m/s². Daglig vibrationsexponering överskrider gränsvärdet. Minska arbetsdagens längd och/eller använd maskin med lägre vibrationsnivå.