Golvsågar

Produktiva maskiner för alla typer av golv och vägbanor.

Vårt omfattande sortiment golvsågar innehåller effektiva maskiner för sågning i golv, uppfarter, parkeringar, körbanor, startbanor, färsk betong och gammal betong och asfalt. Vi utvecklar hela tiden effektiva lösningar, så att du kan leva upp till kraven både idag och imorgon.