New Active Air Filtration™

Ett unikt luftfiltreringssystem med tre separata filter ökar motorlivslängden, minimerar stilleståndstiden och minskar servicekostnaderna. Det första filtret är aktivt och underhållsfritt. Det utnyttjar svänghjulets centrifugalkraft och separerar 80-90 % av kapdammet från insugningsluften. Nästa filter är ett oljeimpregnerat adhesivfilter som fångar upp kvarvarande dammpartiklar. Det tredje och sista filtret är ett pappersfilter som fångar upp mycket små partiklar ur den rena luft som lämnar motorn.