Cut-n-break

Den unika metoden medger skär med upp till 65 mm djup. De två särskilt konstruerade snabbsågande bladen skapar en kärna i sågspåret. Kärnan bryts enkelt bort med brytverktyget som följer med kapen.Efter att kärnan brutits bort upprepas kapningen tills man uppnått önskat kapdjup (max. 400 mm). Cut-n-Break passar för många olika användningsområden. För kapning av rör i rörgravar, spår för ledningar, expansionsfogar och sprickrenovering. Lösningen passar särskilt bra för fönster- och dörröppningar där du inte vill ha överkapning av hörn. Och den är helt perfekt för nedläggning av signalkablar. Två verktyg som har den här unika metoden är K 760 Cut-n-Break och K 3000 Cut-n-Break.