Detta är Husqvarna.

Vi har marknadens största och mest innovativa sortiment av maskiner och verktyg för bygg- och stenindustri. Genom våra säljföretag och återförsäljare kan du vara säker på att få de produkter och den service som passar just dina behov. Vi investerar hela tiden i produktutveckling – det är en förutsättning för att vi ska behålla vår branschledande position. Målet är att fortsätta utveckla intelligenta, banbrytande lösningar med höga professionella prestanda, som gör arbetet enklare och som gör våra användare mer produktiva. Allt framgångsrikt arbete med produktutveckling måste ske med slutanvändaren i fokus. Det är därför vi alltid har samarbetat med yrkesfolk i alla stadier av utvecklingsarbetet. Det är våra kunders behov och önskemål som inspirerar oss att skapa nya lösningar för effektivare och bekvämare arbetsplatser. Här är några exempel på våra innovationer från senare år.

Motortekniken X-Torq.

Den här revolutionerande tekniken är utvecklad för tvåtaktsmotorer och ger mer kraft samtidigt som bränsleförbrukningen minskas med upp till 20 % och avgasemissionerna med upp till 75 % (jämfört med liknande konventionell teknik). Bra för miljön och bra för användaren.

Dammhanteringssystemet DEX.

Det här systemet består av lösningar för både torr- och våtkapning. Kapmaskinen K3000 Vac har dammutsug för torrkapning.De flesta av våra andra kapmaskiner är utrustade med snålspolande våtkapsats som effektivt binder dammet. Samtliga lösningar ger ren kapning med minimal uppkomst av damm och slam. Minskad vattenförbrukning är en annan positiv följd.

Med ergonomin i centrum.

Våra maskiner är inte bara kraftfulla och effektiva. De är också enkla att använda, med låga vibrationsnivåer, ergonomiska handtag och välplacerade reglage. Allt detta ger goda förutsättningar för ett bekvämt och produktivt dagligt arbete.