Vibration Calculator.

To calculate an A(8) exposure value, start by selecting a category and thereafter select a model; the calculator will appear. Simply enter the specified model estimated daily working times into the white fields and then click “Calculate”. Read the result for each tool from the column partial daily exposure. If you use multiple tools, the calculator will calculate the tools’ accumulated daily vibration exposure during the full working day in the cell below the partial daily exposure column. Please note that daily working time includes both the time when the operator is exposed to vibration and time without vibration exposure. (Breaks, maintenance, tank fillings etc).

Pomoc i dodatkowe informacje
Model Równoważny poziom drgań ahv,eq m/s² Dzienna wartość narażenia A(8) m/s² Dzienny czas pracy
Godziny
Dzienny czas pracy
Minuty
Częściowa dzienna wartość narażenia A(8) m/s²
Wybierz rodzinę produktów z powyższej listy.
0
Łączna dzienna wartość narażenia na drgania A(8) m/s² 0
  • A(8) < 2,5 m/s². Dzienny czas narażenia na drgania poniżej poziomu działania. Nie ma potrzeby wykorzystywanie dodatkowych środków, aby zminimalizować ekspozycję.

  • A(8) = 2,5 - 5,0 m/s². Dzienne narażenie na drgania powyżej poziomu działania. Zwiększone ryzyko pojawienia się chorób związanych ze szkodliwym działaniem drgań. Aby dowiedzieć się, jak zmniejszyć ryzyko związane z narażeniem na drgania, patrz zalecenia Husqvarny oraz Dyrektywa 2002/44/WE.

  • A(8) > 5,0 m/s². Dzienny czas narażenia na drgania przekracza wartość dopuszczalną narażania. Ogranicz dzienny czas pracy lub używaj maszyny o niższym równoważnym poziomie drgań.