Tarcze diamentowe - Najczęściej zadawane pytania i rozwiązywanie problemów.

Husqvarna przygotowała poniższy informator, aby ułatwić Państwu identyfikację i rozwiązanie problemów mogących powstać podczas użytkowania tarcz diamentowych.

Większość problemów wynika z:

  • użycia nieodpowiedniej tarczy
  • nieodpowiedniego użycia tarczy
  • usterek urządzeń

Wybierz objawy, aby zobaczyć przyczynę i rozwiązanie problemu

Objaw Przyczyna Rozwiązanie

„Podcinanie” ma miejsce, kiedy stalowa tarcza ściera się szybciej niż diamentowy segment, w szczególności w punkcie styku między segmentami a stalową tarczą.

Tarcza jest wykorzystywana przy nieodpowiedniej regulacji piły. Dopilnuj poprawnej regulacji piły.
Tarcza jest zbyt twarda w stosunku do ciętego materiału, co powoduje nadmierne napięcie skierowane na stalową tarczę. Sprawdź, czy zastosowana tarcza nadaje się do tego materiału (sprawdź w tabeli dopasowania lub skontaktuj się z dilerem).
Wyślizgiwanie się materiału powoduje deformowanie tarczy, która skręca się i zgina. Podczas cięcia materiał musi być unieruchomiony.
Użycie podkładek kołnierzowych, które są zbyt małe lub różnią się średnicą, powoduje nierówne napięcie skierowane na stalową tarczę. Sprawdź, czy podkładki kołnierzowe mają odpowiedni rozmiar i tę samą średnicę.
Tarcza jest źle osadzona na wrzecionie i zgina się przy dociśnięciu podkładek kołnierzowych. Przytrzymaj tarczę na wrzecionie do momentu, aż zewnętrzna podkładka kołnierzowa i nakrętka będą mocno zaciśnięte.
Tarcza jest wykorzystywana przy nieodpowiedniej prędkości obrotów. Przy pomocy obrotomierza sprawdź, czy wrzeciono obraca się z właściwą prędkością. Jest to szczególnie zalecane dla przecinarek do cięcia betonu.
Płyta stalowa nagrzewa się z powodu tarcia wynikającego z szybkiego lub nierównego zużycia obręczy. Użyj tarczy z większą przestrzenią boczną lub bardziej odpowiedniej dla danego materiału.
Objaw Przyczyna Rozwiązanie
Sytuacja taka spowodowana jest ścieraniem tarczy podczas pracy przez materiały bardzo ścierne. Zazwyczaj materiały z dużą zawartością pisaku powodują taki rodzaj zużycia (zobacz: Utrata segmentu). Zawiesina ścierna musi zostać rozproszona na większej powierzchni, z dala od krytycznego obszaru segmentu. Często wystarczy zastosować ochronne segmenty umieszczone na stalowej płycie, aby zmodyfikować miejsca narażone na ciągłe ścieranie. Chociaż segmenty działają skutecznie w większości przypadków, nie zapewniają jednak całkowitej ochrony. W celu usunięcia ścieru, użyj silnego strumienia wody.
W przypadku przecinarki jezdnej, gdy cięcie następuje w jednym kierunku przez obszar większy niż całkowita grubość materiału, chłodząca woda ucieka z linii cięcia, co powoduje przegrzanie tarczy. Dostosuj głębokość cięcia, aby pozostało kilka milimetrów niedociętego materiału. Pozwoli to na utrzymanie wody chłodzącej.
Objaw Przyczyna Rozwiązanie
Segment zużywa się tylko po jednej stronie, co zmniejsza przestrzeń boczną. Takie ścieranie jest przeważnie spowodowane złym wyosiowaniem lub nieodpowiednim chłodzeniem obu stron tarczy. Sprawdź wyosiowanie maszyny. Sprawdzić wyosiowanie piły. Oczyść urządzenie chłodzące, upewnij się, że przednia krawędź podkładki kołnierzowej jest odpowiednio chłodzona. Sprawdź, czy pompa dostarcza odpowiednią ilość wody w odpowiednich odstępach czasu. (Zobacz poniżej: „Nadmierne zużycie”)
Tarcza straciła swój okrągły kształt z powodu tarcia spowodowanego zużyciem łożyska lub wrzeciona, brudnymi lub uszkodzonymi podkładkami kołnierzowymi lub nadmiernym ścieraniem. (Zobacz poniżej: „Nadmierne zużycie”) W razie potrzeby wymień łożyska lub wrzeciono: nie usuwaj trzpienia obrotowego, jeśli jest wyposażony w kołnierz.
Objaw Przyczyna Rozwiązanie
Wykorzystywana tarcze nie jest odpowiednia do wysoce ściernych materiałów (np. tarcza do glazury wykorzystana do cięcia betonu). Użyj tabeli zastosowań tarcz lub skonsultuj się z dilerem, którzy wskażą tarczę odpowiednią do danego materiału.
Niewystarczające chłodzenie tarczy; spowodowane jest często nadmiernym zużyciem w środku segmentu. (Uwaga: w obu wspomnianych wyżej przypadkach wystające diamenty są bardzo ostre.) Oczyść system chłodzący. Sprawdź, czy pompa wody działa poprawnie.
Zniekształcona tarcza szybciej się zużywa; może to być spowodowane zużyciem łożysk lub wrzeciona, albo zastosowaniem tarczy zbyt twardej w stosunku do ciętego materiału. Sprawdź stan łożysk oraz wrzeciona. Jeśli są zużyte, przed założeniem nowej tarczy wymień je.
Moc wyjściowa jest niewystarczająca, ze względu na słabe napięcie paska, napięcie jest nieodpowiednie lub prędkość jest niewłaściwa. Napnij odpowiednio paski klinowe. Wymień uszkodzone paski. Sprawdź napięcie. Użyj odpowiedniego źródła zasilania.
Zbyt wysoka prędkość cięcia. Zmniejsz prędkość posuwu.
Tarcza nie jest prowadzona prostopadle do ciętego materiału. Sprawdź prędkość obrotową wrzeciona oraz podkładek kołnierzowych, aby upewnić się co do prawidłowego wycentrowania tarczy oraz maszyny.
Zbyt niskie obroty wrzeciona. Sprawdź prędkość obrotową wrzeciona. W razie potrzeby wymień osprzęt lub dostosuj prędkość obrotów.
Objaw Przyczyna Rozwiązanie
Tarcza jest zbyt twarda w stosunku do ciętego materiału. Użyj odpowiedniej tarczy o bardziej miękkim spoiwie.
Zbyt duży nacisk na tarczę, jej utknięcie lub skręcenie się podczas cięcia może spowodować wygięcie środkowej części. Jeśli tarcza narażona jest na bardzo duży nacisk i zmęczenie materiału, jej środkowa część może popękać. Operator musi stosować stabilny, równomierny nacisk, aby skierować narzędzie w głąb materiału, musi też uważać aby nie skręcać i nie zakleszczać tarczy.
Pęknięta tarcza może być efektem przegrzania. Przegrzanie jest powodowane nieodpowiednią ilością dostarczanej wody lub niewłaściwym wykorzystaniem tarczy przeznaczonej do cięcia na sucho. W przypadku cięcia na mokro użyj odpowiedniej ilości wody (np. 7­18 litrów/min. w przypadku przecinarek jezdnych). Podczas cięcia na sucho zapewnij odpowiednią cyrkulację powietrza, co zapobiegnie przegrzaniu.
Nadmierna prędkość obrotowa. Sprawdź prędkość obrotową maszyny; w razie potrzeby zmień sprzęt lub tarczę.
Objaw Przyczyna Rozwiązanie

Czy tarcza wymaga naprawy? Możliwa jest wymiana dwóch czy trzech brakujących segmentów, o ile tarcza nie jest pęknięta lub bardzo zużyta. Jeśli brak wielu segmentów, lub pozostało tylko 50% powierzchni roboczej segmentów, naprawa tarczy może okazać się nieopłacalna. Przed wymianą tarczy sprawdź, czy nie masz do czynienia z innym problemem mechanicznym czy związanym z funkcjonowaniem maszyny.

Materiał wymyka się podczas cięcia, co powoduje na tyle silne skręcanie lub utykanie segmentów, że mogą się odłamać. Podczas cięcia materiał musi być unieruchomiony.
Tarcza jest zbyt twarda w stosunku do ciętego materiału, co powoduje nadmierne wygładzenie i odłamanie bądź zużycie segmentu. Użyj tarczy o bardziej miękkim spoiwie. Patrz tabela ze specyfikacją zastosowania tarcz.
Gdy podkładki kołnierzowe są zużyte, to nie mocują tarczy odpowiednio co powoduje ich odkształcenie. Wymień podkładki kołnierzowe.
Niesymetryczny obrót tarczy (z powodu zużytego trzpienia obrotowego lub łożysk) powoduje hamowanie segmentów. Wymień trzpień obrotowy i/lub łożyska sprzęgła.
Utrata segmentu na skutek przegrzania Przegrzanie jest zauważalne, ponieważ stalowa tarcza przybiera barwę niebieskawą, zazwyczaj tam, gdzie brak segmentu. Sprawdź, czy system chłodzący nie jest zablokowany. Sprawdź pompę. W przypadku cięcia na sucho, być może konieczne będzie zmniejszenie głębokości cięcia, a co jakiś czas wyjęcia tarczy z materiału i umożliwienia jej ostygnięcia podczas swobodnych obrotów.
Segment został uszkodzony podczas przenoszenia maszyny lub w kontakcie z materiałem. Unikaj uderzania tarczą w obiekty podczas transportu; przykładaj ją ostrożnie do ciętego materiału.
Objaw Przyczyna Rozwiązanie
Tarcza jest zbyt twarda w stosunku do ciętego materiału. Użyj tarczy o bardziej miękkim spoiwie. Dostosuj prędkość cięcia.
Zbyt wysoka prędkość cięcia. Zmniejsz prędkość posuwu.
Objaw Przyczyna Rozwiązanie
Spoiwo jest zbyt twarde w stosunku do ciętego materiału. Twarde spoiwo utrzymuje diamenty, które zaczynają się zaokrąglać, powodując stępienie ostrza. Zamiast ciąć, tarcza zaczyna uderzać w materiał, tracąc swój okrągły kształt. Użyj tarczy o bardziej miękkim spoiwie, które łatwiej się zużyje, umożliwiając usunięcie wygładzonych diamentów i odzyskanie ostrych krawędzi.
Jeżeli łożyska wrzeciona są zużyte, wrzeciono oraz trzpień będą się obracać niewspółosiowo, przez co tarcza utraci swój okrągły kształt. Problem ten dotyczy najczęściej przecinarek do betonu, jeżeli zaniedbane zostanie niezbędne smarowanie łożysk. Zamontuj nowe łożyska. W niektórych przypadkach konieczna może okazać się także wymiana wrzeciona, jeśli jest ono zniszczone lub nieodpowiednio wycentrowane.
Objaw Przyczyna Rozwiązanie
Woda chłodząca nie została odpowiednio rozprowadzona. Sprawdź, czy ilość wody jest wystarczająca oraz czy system chłodzący nie jest zablokowany. Tarcz do cięcia na sucho używaj tylko przy wykonywaniu płytkich cięć (2-5 mm) lub do cięcia w kilku podejściach. Co 10 do 15 sekund wyjmij tarczę z ciętego materiału i pozwól jej wirować w powietrzu.
Nieodpowiednia specyfikacja tarczy w stosunku do ciętego materiału. Sprawdź specyfikację w tabeli dostosowania tarcz.
Zbyt wysoka prędkość cięcia. Zmniejsz prędkość posuwu.
Objaw Przyczyna Rozwiązanie

Jeżeli tarcza nie jest zbyt zniekształcona, zwróć ją do producenta w celu naprawy.

Wrzeciono jest zniszczone z powodu nieodpowiedniego mocowania tarczy. Przed zaciśnięciem podkładek kołnierzowych sprawdź, czy tarcza jest odpowiednio osadzona na wrzecionie.
Jeśli podkładki nie są dociśnięte, tarcza będzie się obracać na wrzecionie. Nakrętkę a wrzecionie zawsze dokręcaj za pomocą klucza; nie jedynie ręcznie. Zawsze używaj nakrętek ośmiokątnych, nigdy motylkowych.
Podkładki kołnierzowe lub wrzeciono są zużyte i nie mocują tarczy odpowiednio. Sprawdź zużycie podkładek kołnierzowych oraz wrzeciona. Zużycie obu podkładek nie może być większe, niż jest to zalecane przez producenta. Wymień zużyte części.
Objaw Przyczyna Rozwiązanie
Tarcza jest zbyt twarda w stosunku do ciętego materiału (np. tarcza do bloków lub uniwersalna jest stosowana przez długi czas do cięcia twardych cegieł; tarcza do asfaltu jest używana do cięcia zbrojonego betonu). Użyj tabeli zastosowań tarcz lub skonsultuj się z dilerem czy producentem, którzy wskażą tarczę odpowiednią do danego materiału.
Moc wyjściowa nie jest wystarczająca do właściwego cięcia (luźne paski, niewystarczające napięcie lub moc silnika). Sprawdź paski, zasilanie oraz moc wyjściową silnika.
Tarcza nie tnie, choć segmenty nie wykazują jeszcze oznak całkowitego zużycia. Naostrz segmenty tnąc przez chwilę ścierny materiał. To rozwiązanie może być konieczne od czasu do czasu. Jednak jeżeli tarcza tępi się często, oznacza to prawdopodobnie, że jest zbyt twarda w stosunku do ciętego materiału.
Tarcza nie tnie, choć segmenty nie wykazują jeszcze oznak całkowitego zużycia. Tarcze do materiałów ściernych z twardym spoiwem posiadają w strukturze segmentu obszar spoiwa bez diamentów (tzw. baza lub stopka), między częścią stalową a segmentem, co zapewnia lepszą jakość połączenia. Zużycie się segmentu aż do stopki jest naturalne. Należy wymienić tarczę.
Segmenty się wygładzają na skutek zbyt dużej prędkości obrotowej. Dobierz tarczę pod względem specyfikacji i średnicy.
Segmenty wygładzają się w wyniku zbyt dużego docisku tarczy do ciętego materiału. Upewnij się, czy nacisk tarczy na materiał nie jest nadmierny i umożliwia samoistne ostrzenie się segmentu podczas pracy.