Historie společnosti Husqvarna

Společnost Husqvarna, která byla založena ve Švédsku v roce 1689, nabízí velmi široký sortiment výrobků od profesionálních strojů po výrobky pro náročné spotřebitele. V době založení společnosti jsme vyráběli v té době pravděpodobně nejlepší muškety na světě. A již tehdy byly položeny základy technických dovedností, které nám pomohly při vývoji některých špičkových produktů z oblasti loveckých zbraní, jízdních kol, motocyklů, domácích spotřebičů, šicích strojů a zařízení pro venkovní použití.

Ekologický přístup k výrobě a k životnímu cyklu výrobků

Jako výrobce zařízení pro venkovní použití máme velkou odpovědnost vůči problematice ochrany životního prostředí. Proto jsme vyvinuli komplexní přístup ovlivňující veškeré naše operace, od výrobních metod, balení, hlučnosti a spotřeby materiálů po spotřebu energie, emise výfukových plynů a konečně recyklaci výrobků. Vždy dáváme ve výrobě přednost použití ekologických materiálů a trvale nahrazujeme staré materiály novými, ještě ekologičtějšími alternativami.

Emblém společnosti Husqvarna

Symbol v logu společnosti Husqvarna odkazuje na naši zbrojařskou historii. Napravo vidíte nejstarší formu jako charakteristickou mušketu, symbolizující pohled skrze hlaveň. A vidíte také moderní verzi, která naznačuje, že společnost Husqvarna stále hledí do budoucnosti.