Sản phẩm & Đổi mới

Trung hòa là điều tự nhiên đối với chúng tôi

Re-Power - nhiên liệu trung hòa các-bon

Tự nhiên là nơi chúng tôi và các bạn dành hầu hết thời gian của mình, và chăm sóc con người và môi trường là điều hiển nhiên đối với chúng tôi. Nhiên liệu alkylat 2 thì và 4 thì Re-Power mới của Husqvarna cung cấp hàm lượng đốt sạch trong động cơ 2 và 4 thì so với xăng thông thường.

Symbol Campaign Climate Neutral - EN with forest background

Re-Power ảnh hưởng đến môi trường như thế nào?

Nhiên liệu cho động cơ đốt tạo ra khí thải CO2 trong khi sử dụng. Với Re-Power, một phần khí thải CO2 xuất hiện từ nguyên liệu thô tái tạo, làm giảm lượng khí thải các-bon so với nhiên liệu alkylat thông thường.

Fuel 2T and 4T Re-Power - campaign image

Chúng tôi xử lý các vấn đề này như thế nào?

Bằng cách giảm thiểu khí thải, chúng tôi đang giảm tác động của khí CO2. Tuy nhiên, điều này vẫn không đủ. Để trung hòa các-bon, chúng tôi chọn làm điều khác biệt.

Trong sự cộng tác với First Climate Market AG, chúng tôi mua tín dụng dựa trên một dự án bù các-bon tại nhà máy điện gió ở Ấn Độ. Dự án được chứng nhận theo Cơ chế phát triển sạch và Tiêu chuẩn vàng.

Windmill

Chúng tôi đã đi bao xa?

Chúng tôi tự hào rằng nhiên liệu 2 thì và 4 thì Re-Power của chúng tôi là sản phẩm khí hậu trung hòa. Vẫn còn nhiều việc cần làm, nhưng đó là một bước tiến về phía trước.

Husqvarna cam kết giảm lượng khí thải các-bon trong những khu vực mà chúng tôi có thể ảnh hưởng. Sáng kiến Climate Neutral của chúng tôi có phạm vi rộng hơn ngoài việc giảm khí thải các-bon và tuân thủ các tiêu chuẩn toàn cầu. Nó xuất hiện trong mọi việc chúng tôi làm - một xã hội các-bon thấp đòi hỏi nỗ lực của đội ngũ tại mọi mắt xích trong chuỗi.

Xplorer Solid outdoors forest

Câu hỏi thường gặp

Husqvarna cam kết giảm lượng khí thải các-bon trong những khu vực mà chúng tôi có thể ảnh hưởng. Khách hàng ngày nay muốn sản phẩm có lượng phát thải các-bon thấp hỗ trợ nỗ lực trung hòa các-bon. Nhân viên thích công ty cam kết bảo vệ môi trường và các nhà đầu tư phân tích rủi ro khí hậu trong danh mục đầu tư của họ. Do đó, có nhiều lý do thích đáng để các công ty tham gia vào các sáng kiến bảo vệ khí hậu.

Khí thải các-bon được định nghĩa là tổng khí thải mà một cá nhân, một tổ chức hoặc một sản phẩm tạo ra, được thể hiện ở một giá trị các-bon đioxit tương đương. Trong hầu hết các trường hợp, không thể tính chính xác tổng lượng khí thải các-bon do kiến thức về dữ liệu không đầy đủ và các tương tác phức tạp giữa các quy trình đóng góp.

Nhìn chung, mức phát thải lớn nhất của nhiên liệu liên quan đến giai đoạn sử dụng. Khí thải các-bon cũng được tạo ra trong quá trình trích xuất các nguyên liệu thô, sản xuất và phân phối nhiên liệu. Bằng cách tăng hàm lượng nhiên liệu tái tạo, phát thải nhiên liệu hóa thách trong khi sử dụng nhiên liệu sẽ giảm.

Tín dụng các-bon là một đơn vị đo lường tài chính cho phép các tổ chức và cá nhân hỗ trợ quá trình chuyển tiếp sang một tương lai các-bon thấp. Mỗi lần một dự án xác minh việc giảm, tránh hoặc hủy một tấn mét các-bon đioxit, một tín dụng các-bon được tạo ra. Sau khi giảm thiểu lượng khí thải, việc mua các tín dụng các-bon là một cách khác để công ty có thể hành động vì khí hậu ngoài phạm vi ảnh hưởng của mình.

Bù các-bon nghĩa là bù vào một tấn các-bon đioxit (CO2) được thải vào không khí thông qua việc ngăn chặn một tấn các-bon đioxit thải vào không khí ở nơi khác (ví dụ như bằng cách đầu tư vào năng lượng tái tạo), hoặc bằng cách loại bỏ một tấn CO2 đã tồn tại trong không khí (ví dụ như bằng cách hỗ trợ trồng cây).

Bù các-bon được đo bằng tấn các-bon đioxit (CO2e) tương đương. Một tấn bù các-bon biểu thị việc giảm một tấn các-bon đioxit hoặc tương đương trong các khí thải nhà kính khác.

Nghị định thư Kyoto có các khoản bù trừ theo sắc lệnh như là một cách để chính phủ và công ty tư nhân kiếm được tín dụng các-bon có thể giao dịch trên thị trường. Nghị định thư Kyoto đã thiết lập Cơ chế phát triển sạch (CDM), xác thực và đo lường các dự án giảm lượng các-bon để đảm bảo chúng mang lại lợi ích đích thực và là các hoạt động "bổ sung" thực sự mà lẽ ra không được thực hiện.

Tiêu chuẩn vàng hoặc Tiêu chuẩn vàng cho các mục tiêu toàn cầu là chương trình đánh dấu chứng nhận tiêu chuẩn và logo dành cho các dự án giảm khí thải phi chính phủ trong Cơ chế phát triển sạch (CDM). Tiêu chuẩn được công bố và quản lý bởi tổ chức Gold Standard Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Geneva, Thụy sĩ.

Các tiêu chuẩn đã được thiết lập nhằm đảm bảo cho người mua rằng việc giảm lượng khí thải từ một dự án cụ thể thực sự đang diễn ra, có thể định lượng được và bổ sung. Các tiêu chuẩn đáng tin cậy cung cấp các đánh giá chất lượng cao, được kiểm chứng độc lập về việc giảm khí thải từ dự án.

Nhiên liệu alkylat 2 thì và 4 thì Re-Power của Husqvarna.

Mức tiêu thụ năng lượng (công suất đo được) ước tính trong suốt vòng đời của một sản phẩm cụ thể được sử dụng. Mức tiêu thụ năng lượng này được nhân với hệ số khí thải các-bon cụ thể mà quốc gia sử dụng. Đối với Re-Power, nhiên liệu trên mỗi lít được nhân với hệ số khí thải. Tổng bằng lượng khí thải các-bon của một lít xăng.

Bao gồm trong đó là giai đoạn sử dụng nhiên liệu. Không bao gồm khí thải các-bon từ hoạt động sản xuất hoặc phân phối.

First Climate Markets AG là nhà cung cấp hàng đầu về năng lượng tái tạo, bù các-bon và các giải pháp quản lý nước. Công ty hỗ trợ các tổ chức tư nhân và công cộng trên toàn châu Âu, châu Á - Thái bình Dương và châu Mỹ đạt được mục tiêu phát triển về khí hậu và phát triển bền vững bằng cách phát triển và cung cấp các giải pháp năng lượng xanh, tính toán, giảm thiểu và giảm bớt khí thải các-bon và phát triển các chiến lược quản lý nước.

Tính bền vững

Đọc thêm về cam kết với tính bền vững của chúng tôi

Tìm hiểu thêm