Chainsaw 560XP
  1. Hoạch định có trách nhiệm
Câu chuyện & Nguồn cảm hứng

Chăm sóc cây và bảo tồn thiên nhiên - một phần tự nhiên của lâm nghiệp hiện đại

Khu rừng quá quý giá để không thể không suy ngẫm từ góc nhìn lâu dài. Vì vậy, bảo tồn thiên nhiên và chăm sóc cây không chỉ nên – mà còn phải – là một phần của lâm nghiệp hiện đại.

Khu rừng là môi trường sống của các loài thực vật và động vật, nguồn cung cấp gỗ và các nguồn tài nguyên khác quý giá, cũng như là nơi chúng ta tìm đến để được yên tĩnh. Tại Husqvarna, chúng tôi hy vọng nhiều thế hệ tiếp theo sẽ có cùng cơ hội trải nghiệm rừng như chúng ta ngày nay. Khi đốn cây, chúng ta phải xem xét không chỉ những loài thực vật và động vật sống trong rừng mà còn cả những người yêu thích khu rừng, như thợ săn và người say mê hoạt động ngoài trời. Điều này đặc biệt quan trọng khi đốn cây gần những khu vực đông đúc.

Chainsaw 562 XP

Hoạch định có trách nhiệm

Lập kế hoạch đốn cây đứng thẳng bao gồm cả kế hoạch đốn cây và kế hoạch bảo vệ môi trường. Những điểm cần cân nhắc về môi trường khác nhau tùy vào quốc gia và loại rừng. Tìm hiểu các quy định và khuyến nghị nào được áp dụng tại quốc gia của bạn bằng cách hỏi các cơ quan lâm nghiệp và môi trường.

Tính bền vững

Đọc thêm về cam kết với tính bền vững của chúng tôi

Tìm hiểu thêm