Умови використання

Husqvarna цінує інтерес, який ви виявили до нашої компанії та продукції. Ми вимагаємо й наполегливо просимо вас уважно прочитати ці Умови використання перед використанням Сайту. Користуючись Сайтом, ви погоджуєтесь із зобов'язаннями, що накладаються на вас Умовами.

Загальні відомості

Цей веб-сайт та будь-які його підсайти (разом "Сайт") публікуються та обслуговуються Husqvarna AB (ПАТ)/GARDENA GmbH або компаніями, що входять до цієї групи, дочірніми компаніями або філіями (разом HUSQVARNA). Використання Сайту регулюється юридично обов'язковою угодою між вами і HUSQVARNA ("Угода"). Далі наведено умови Угоди ("Умови"). Використовуючи Сайт, Ви визнаєте, що ви прочитали, зрозуміли Умови і всі пов'язані документи та погоджуєтеся з ними. Важливо уважно їх прочитати. Якщо ви не згодні з Умовами та всіма пов'язаними документами, вам не дозволено користуватися Сайтом.

Ліцензія

Згідно з Умовами, викладеними в цій Угоді, HUSQVARNA надає вам неексклюзивне обмежене право без можливості його передачі на доступ до цього Сайту й представлених на ньому матеріалів, їх використання й відображення. Ви погоджуєтеся жодним чином не порушувати й не намагатися порушити роботу Сайту.

HUSQVARNA дозволяє вам переглядати й завантажувати інформацію ("Матеріали") на Сайті лише для особистого, некомерційного використання, якщо інше чітко не вказано в розділі новин Husqvarna в соціальних мережах. Цей дозвіл не є передачею права розпоряджатися Матеріалами та їх копіями і передбачає перелічені далі обмеження: 1) необхідно зберігати в копіях завантажених Матеріалів всі повідомлення про авторські права та інші права власності, які містяться в Матеріалах; 2) не можна жодним чином змінювати Матеріали, відтворювати їх або влаштовувати публічні демонстрації, виконувати, розповсюджувати, іншим чином використовувати чи повідомляти їх із комерційною або будь-якою іншою метою, що передбачає публічність; і 3) не можна передавати Матеріали іншій особі, якщо їй не було повідомлено про зобов'язання, що виникають згідно з цими Умовами, і ця особа не погодилася з ними. Ви погоджуєтесь дотримуватися всіх додаткових обмежень, що відображаються на Сайті, оскільки вони можуть час від часу змінюватись.

Гарантії користувача

Ви заявляєте й гарантуєте, що користуватиметеся Сайтом із дотриманням цих Умов, у тому числі законів і положень, передбачених цією Угодою, а також дотримуватиметесь усіх наявних і майбутніх політик і правил Сайту. Ви погоджуєтеся не використовувати Сайт, щоб: (a) передавати спам чи небажані повідомлення; (b) видавати себе за представника компанії HUSQVARNA чи іншу особу або дозволяти третій стороні видавати себе за вас; (c) підробляти заголовки чи іншим чином маніпулювати ідентифікаторами з метою приховання походження вмісту, який передається за допомогою Сайту; (d) надавати неправдиву інформацію про ваш зв'язок із певною особою чи установою; (e) виконувати дії, що негативно відбиваються на можливості використання Сайту іншими користувачами; (f) брати участь у діяльності, що є порушенням будь-якого застосовного закону, (g) публікувати чи передавати будь-які матеріали, що порушують права інших людей чи будь-яким чином зазіхають на такі права або є незаконними, образливими, наклепницькими, грубими чи по-іншому неприємними або містять рекламу чи нав'язування продуктів або послуг; (h) збирати або зберігати особисті дані про інших користувачів без прямого дозволу відповідних користувачів.

Конфіденційність

Інформацію про порядок роботи з конфіденційною інформацією в компанії HUSQVARNA, а також збір та обробку особистої інформації можна знайти в політиці конфіденційності HUSQVARNA. Ви погоджуєтеся на використання ваших даних та особистої інформації згідно з політикою конфіденційності HUSQVARNA.

Зміни

HUSQVARNA зберігає за собою право виключно на свій розсуд змінювати, правити, додавати чи прибирати будь-яку частину цієї Угоди, частково чи повністю, у будь-який час, без попередження заздалегідь. Зміни в цій Угоди набудуть чинності одразу після публікації на Сайті. Ваше тривале використання Сайту після внесення змін до цієї Угоди буде вважатися за згоду з цими змінами.

Права на інтелектуальну власність

Ви визнаєте і погоджуєтеся, що всі права на інтелектуальну власність (у тому числі поміж інших авторське право, патенти, ноу-хау, конфіденційна інформація, права на бази даних і права на товарні знаки й дизайн, як зареєстровані, так і не зареєстровані) на Сайті належать компанії HUSQVARNA чи її ліцензіарам. Усі переваги від нематеріальних надбань і прав на інтелектуальну власність, що виникають у результаті використання таких прав на інтелектуальну власність, що належать компанії HUSQVARNA, має отримувати компанія HUSQVARNA.

Цей Сайт, разом із усіма Матеріалами, захищено авторським правом, законами про авторські права, що діють по всьому світу, і положеннями договору. Ви погоджуєтеся дотримуватися всіх законів про авторські права, що діють по всьому світу, під час використання цього Сайту, включаючи всі Матеріали, а також запобігати будь-якому несанкціонованому копіюванню Матеріалів. HUSQVARNA не надає вам жодних прав, чітко виражених чи таких, що маються на увазі, за законами стосовно патентів, товарних знаків, авторських прав чи комерційних таємниць.

Ви визнаєте і погоджуєтеся, що ніщо в цих Умовах не надає вам права використовувати товарні знаки, фірмові назви, знаки обслуговування, логотипи, доменні імена чи інші засоби чіткого позначення торгової марки HUSQVARNA іншим чином, ніж зазначено у списку товарних знаків HUSQVARNA, і ви не будете їх використовувати.

Зверніть увагу на те, що будь-яка інформація, добровільно надані пропозиції, ідеї чи інші подані на розгляд думки не вважатимуться конфіденційними чи захищеними правами власності. Надсилаючи будь-яку інформацію або матеріал, за винятком випадків, коли така інформація чи матеріал надсилаються в декларації патентної інформації, як описано в політиці Husqvarna відносно розгляду добровільно наданих ідей, ви надаєте компанії HUSQVARNA необмежену ліцензію, що не передбачає виплат від продажів і можливості відкликання та діє по всьому світу, на використання, відтворення, демонстрацію, виконання, змінення, передачу та розповсюдження таких матеріалів чи інформації, і ви також погоджуєтеся з тим, що HUSQVARNA може вільно використовувати будь-які ідеї, концепції, ноу-хау та техніки, надіслані компанії з будь-якою метою. Докладнішу інформацію можна знайти в політиці Husqvarna відносно розгляду добровільно наданих ідей.

Програмне забезпечення

Будь-яке програмне забезпечення, яке може бути доступним для завантаження з цього веб-сайту ("Програмне забезпечення"), є захищеною авторським правом роботою компанії HUSQVARNA та/або її постачальників.

Використання Програмного забезпечення регулюється умовами ліцензійної угоди кінцевого користувача (за наявності), що надається разом із Програмним забезпеченням або міститься в ньому ("Ліцензійна угода"). Якщо інше не випливає з Ліцензійної угоди, Програмне забезпечення, яке можна завантажувати, надається винятково для використання кінцевими користувачами. Будь-яке відтворення або розповсюдження Програмного забезпечення не у відповідності до Ліцензійної угоди може призвести до громадянсько-правового або кримінального покарання.

НЕ ОБМЕЖУЮЧИ ВИКЛАДЕНЕ ВИЩЕ, КОПІЮВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА БУДЬ-ЯКИЙ ІНШИЙ СЕРВЕР АБО В ІНШЕ МІСЦЕ ЧИ ЙОГО ВІДТВОРЕННЯ НА ІНШОМУ СЕРВЕРІ ЧИ В ІНШОМУ МІСЦІ З МЕТОЮ ПОДАЛЬШОГО ВІДТВОРЕННЯ АБО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

ГАРАНТІЯ НА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЯКЩО ТАКА НАДАЄТЬСЯ, ДІЄ ЛИШЕ ЗГІДНО З УМОВАМИ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ УГОДИ. КРІМ ВИПАДКІВ, КОЛИ ГАРАНТІЯ НАДАЄТЬСЯ ЛІЦЕНЗІЙНОЮ УГОДОЮ, HUSQVARNA ДАНИМ ДОКУМЕНТОМ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД УСІХ ГАРАНТІЙ ТА УМОВ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ВСІХ НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ ТА УМОВ ТОВАРНОЇ ПРИДАТНОСТІ, ВІДПОВІДНОСТІ КОНКРЕТНИМ ЦІЛЯМ, ДОТРИМАННЯ ПРАВ ТА ВІДСУТНОСТІ ПРАВОВИХ ПЕРЕШКОД.

Інші веб-сайти

Для зручності на Сайті можуть наводитись посилання на сайти в Інтернеті, які належать третім сторонам, публікуються та обслуговуються ними. HUSQVARNA не бере на себе зобов'язань відстежувати або переглядати вміст сайту третьої сторони і не несе відповідальності за точність чи надійність таких веб-сайтів третіх сторін.

Зовнішні посилання на Сайт

Для надання посилань на Сайт необхідне письмове схвалення компанії HUSQVARNA, крім випадків, коли HUSQVARNA погоджується на надання посилань, зокрема якщо: (i) посилання є лише текстовим, містить тільки назву "HUSQVARNA" і не містить товарних знаків, що належать компанії HUSQVARNA чи її ліцензіарам; (ii) посилання відкриває лише сайт www.husqvarna.com, а не глибші сторінки; (iii) у випадку активації посилання користувачем сторінка відкривається на весь екран у повнофункціональному вікні браузера з можливістю навігації, а не в рамці на пов'язаному веб-сайті; і (iv) зовнішній вигляд, положення та інші аспекти посилання не можуть створити хибне враження, що установа, її діяльність чи продукція пов'язані з компанією HUSQVARNA або фінансуються компанією HUSQVARNA, а також не є такими, що можуть будь-яким чином зашкодити репутації або зменшити нематеріальні надбання, пов'язані з назвою й товарними знаками компанії HUSQVARNA чи її дочірніх компаній. HUSQVARNA зберігає за собою право скасувати цю згоду на надання посилань у будь-який час винятково на свій розсуд.

Виключення непрямих гарантій

Хоча докладаються зусилля для забезпечення точності інформації на Сайті та постійності його доступності, HUSQVARNA не бере на себе жодної відповідальності в цьому відношенні. МАТЕРІАЛИ МОЖУТЬ МІСТИТИ НЕТОЧНОСТІ ТА ПОМИЛКИ ДРУКУ. HUSQVARNA НЕ ГАРАНТУЄ ТОЧНІСТЬ ЧИ ПОВНОТУ МАТЕРІАЛІВ АБО НАДІЙНІСТЬ БУДЬ-ЯКИХ ПОРАД, ДУМОК, ВИСЛОВЛЮВАНЬ ЧИ ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ВІДОБРАЖАЄТЬСЯ НА САЙТІ АБО РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ ЗА ЙОГО ДОПОМОГОЮ. ВИ ВИЗНАЄТЕ, ЩО БУДЬ-ЯКА ДОВІРА ДО БУДЬ-ЯКИХ ТАКИХ ДУМОК, ПОРАД, ВИСЛОВЛЮВАНЬ, ЗАПИСІВ ЧИ ІНФОРМАЦІЇ Є РИЗИКОМ НА ВАШ ВЛАСНИЙ РОЗСУД. УВЕСЬ УМІСТ НАДАЄТЬСЯ "ЯК Є" І "ПО МІРІ НАДХОДЖЕННЯ". HUSQVARNA КАТЕГОРИЧНО ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД БУДЬ-ЯКОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЧИ ГАРАНТУВАННЯ, ЧІТКОГО, ЧИ ТАКОГО, ЩО МАЄТЬСЯ НА УВАЗІ, ВКЛЮЧАЮЧИ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ ГАРАНТІЇ ТОВАРНОЇ ПРИДАТНОСТІ, ВІДПОВІДНОСТІ ПЕВНИМ ЦІЛЯМ ЧИ ВІДСУТНОСТІ ПРАВОВИХ ПЕРЕШКОД, АБО ПО ВІДНОШЕННЮ ДО КЕРУВАННЯ ЦИМ САЙТОМ ЧИ ВМІСТОМ. HUSQVARNA НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ТА НЕ РОБИТЬ ЖОДНИХ ЗАЯВ ЩОДО БЕЗПЕЧНОСТІ ЦЬОГО ВЕБ-САЙТУ. ВИ ВИЗНАЄТЕ, ЩОБ БУДЬ-ЯКУ НАДІСЛАНУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ПЕРЕХОПИТИ. HUSQVARNA НЕ ГАРАНТУЄ, ЩО ВЕБ-САЙТ, СЕРВЕРИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ДОСТУПНІСТЬ ЦЬОГО САЙТУ ЧИ ЕЛЕКТРОННІ ПОВІДОМЛЕННЯ, НАДІСЛАНІ КОМПАНІЄЮ HUSQVARNA, НЕ МІСТЯТЬ ВІРУСІВ ЧИ БУДЬ-ЯКИХ ІНШИХ ШКІДЛИВИХ ЕЛЕМЕНТІВ. УСІ ТАКІ ЗАЯВИ, ГАРАНТІЇ ТА УМОВИ ВИКЛЮЧАЮТЬСЯ, ЗА ВИНЯТКОМ ТИХ ВИПАДКІВ, КОЛИ ЇХ ВИКЛЮЧЕННЯ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЗАКОНОМ. ЦЕ ВИКЛЮЧЕННЯ НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ ТАКОЖ СТОСУЄТЬСЯ БУДЬ-ЯКИХ СТОРОННІХ САЙТІВ.

Інформація, опублікована на веб-сайті, може містити посилання або перехресні посилання на вироби, послуги HUSQVARNA тощо, про які не оголошено або які є недоступними у вашій країні. Точність такої інформації неможливо гарантувати, зокрема тому, що ця інформація може змінюватись, залежати від виконання певних вимог або доступності, і наявність таких посилань не означає, що HUSQVARNA має намір оголосити про такі вироби, послуги тощо у вашій країні. Для отримання повної та докладної інформації відносно виробів, послуг тощо, які можуть бути доступними для вас та для замовлення, слід звертатися до місцевого дилера. HUSQVARNA зберігає за собою право на власний розсуд змінювати, модифікувати та/або вилучати будь-який виріб, послугу тощо в будь-який час без попередження заздалегідь.

Обмеження відповідальності

HUSQVARNA В ЖОДНОМУ ВИПАДКУ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКУ ПРЯМУ, НЕПРЯМУ, ПОБІЧНУ, ПОВ'ЯЗАНУ З ПОКАРАННЯМ, НАВМИСНУ ЧИ НЕНАВМИСНУ ШКОДУ (ВКЛЮЧАЮЧИ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ ВТРАТУ БІЗНЕСУ, КОНТРАКТУ, ДОХОДІВ, ДАНИХ, ІНФОРМАЦІЇ ЧИ ПЕРЕРИВАННЯ ДІЛОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ) ВНАСЛІДОК ЧИ ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ АБО НЕМОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЦЬОГО САЙТУ ЧИ ЙОГО ВМІСТУ АБО У ЗВ'ЯЗКУ З ТАКИМ ВИКОРИСТАННЯМ ЧИ НЕМОЖЛИВІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ АБО ВНАСЛІДОК ЦИХ УМОВ ЧИ У ЗВ'ЯЗКУ З НИМИ, НАВІТЬ ЯКЩО КОМПАНІЇ HUSQVARNA БУЛО ПОВІДОМЛЕНО ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКОЇ ШКОДИ. НА ДОДАТОК ДО ВИКЛАДЕНИХ ТУТ УМОВ HUSQVARNA В ЖОДНОМУ ВИПАДКУ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПОМИЛКИ, НЕТОЧНОСТІ, ПРОПУСКИ, ІНШІ НЕДОЛІКИ, НЕСВОЄЧАСНІСТЬ ЧИ НЕДОСТОВІРНІСТЬ БУДЬ-ЯКОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ НА ЦЬОМУ САЙТІ. ЦЕ ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТАКОЖ СТОСУЄТЬСЯ БУДЬ-ЯКИХ СТОРОННІХ САЙТІВ.

Заява про юрисдикцію

Контроль, керування та адміністрування Сайту здійснюються компанією HUSQVARNA з її офісів у Швеції. HUSQVARNA не робить жодних заяв про те, що матеріали на Цьому сайті підходять або є доступними для використання за межами Швеції. Доступ до Сайту з територій, на яких його вміст є незаконними, заборонений. Якщо ви заходите на цей Сайт із місць за межами Швеції, ви несете відповідальність за дотримання всіх місцевих законів. Ця Угода регулюється законодавством Королівства Швеції без урахування колізійних норм. Будь-які спірні питання, що випливають із цієї Угоди, підпадають у першу чергу під виняткову юрисдикцію стокгольмського окружного суду.

Останнє оновлення: 03.03.11.