No Image Available

Декларація щодо статті 33 норми REACH

REACH (Норма 1907/2006 Європейського Парламенту та Ради Європи від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, авторизації та заборони використання хімічних речовин) є загальним актом Європейського Союзу щодо хімічних речовин, який набув чинності 1 червня 2007 року і має проміжний термін дії до 2018 року.

Стаття 33: Передавання інформації щодо речовин, згаданих у статтях

Husqvarna Group надає наступну інформацію про речовини, визначені Європейським хімічним агентством як такі, що підлягають включенню до XIV додатку до норми REACH (так званого "списку кандидатів") у концентрації більше 0,1% ваги на вагу, зазначену у статтях вказаної норми.