Titreşim hesaplayıcı

Standartlaştırılmış 8 saatlik günlük maruz kalma değerini (A(8)) hesaplamak için ürünlerinizi ve molalar, bakım, depo doldurma vs. dahil kullanım saatlerini ekleyin.

Günlük birikmiş titreşim maruziyeti m/s² A(8)
0.0
A(8) < 2.5 m/s².
Günlük titreşim maruziyeti Eylem Seviyesi'nin altında. Maruziyeti azaltmak için başka önlem gerekmez.
A(8) = 2.5 - 5.0 m/s²
Günlük titreşim Eylem Seviyesi'nin üzerinde. Kullanıcının titreşime bağlı rahatsızlıkla karşılaşması riskinde artış. Titreşim maruziyetinden kaynaklanan tehlikeleri azaltmak için Husqvarna önerilerine ve 2002/44/EC Yönetmeliği'ndeki yönergelere bakın.
A(8) > 5.0 m/s²
Günlük titreşim maruziyeti, Maruziyet Sınır Değeri'ni aşıyor. Günlük çalışma süresini azaltın ve/veya makineyi daha düşük bir eşit titreşim seviyesinde kullanın.