Ormanlar hakkında

  • 560XP
    About the forest

    Ağaç bakımı ve doğanın korunması - modern ormancılığın doğal bir parçası

    Orman, dar açıdan düşünülmeyecek kadar değerlidir. Bunun için, ağaç bakımı ve doğanın korunması, modern ormancılığın bir parçası olmalıdır.