No Image Available

REACH Madde 33 Beyanı

REACH ("Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzin Verilmesi ve Kısıtlanmasına ilişkin 1907/2006 sayılı Avrupa Parlamentosu ve 18 Aralık 2006 Konseyi Düzenlemesi (EC)"), 2018 yılı aşamalı bitiş tarihiyle1 Haziran 2007'de yürürlüğe giren Avrupa Birliği'nin kimyasallara ilişkin düzenleyici çerçevesidir.

Madde 33 Ürünlerdeki maddelere ilişkin bilgilerin bildirilmesi

Husqvarna Group, Avrupa Kimya Ajansı tarafından REACH Ek XIV'e (Aday Listesi) aday olarak belirlenen (ürünlerde ağırlıkça %0,1'den daha yüksek bir konsantrasyonda bulunan) maddeler hakkındaki aşağıdaki bilgileri sunar.