วิธีการและคู่มือ

การทำงานกับเครื่องเป่าใบไม้

เครื่องเป่าฮุสวาน่ามีประโยชน์มากในการจัดการใบไม้ในสวน คุณจะต้องไม่เป่าลมไปยังวัตถุที่อยู่กับที่ เช่น กำแพง หินก้อนใหญ่ ยานพาหนะ และรั้ว เมื่อเป่าบริเวณมุม ให้เป่าออกจากมุมและเป่าเข้าสู่ด้านในไปยังศูนย์กลางของพื้นที่งาน ไม่เช่นนั้น เศษวัสดุอาจลอยเข้าใบหน้าของคุณได้ ห้ามหันหัวเครื่องเป่าไปที่พืชที่บอบบาง

คู่มือฉบับย่อสำหรับการใช้งานเครื่องเป่า
  1. วางแผนงานและตัดสินใจเลือกจุดที่เหมาะสมสำหรับรวบรวมใบไม้
  2. เริ่มต้นโดยการจัดการพื้นที่รอบๆ พุ่มไม้และสิ่งก่อสร้างก่อน ซึ่งจะช่วยให้การรวบรวมใบไม้ไว้ที่จุดเดียวในภายหลังง่ายขึ้น
  3. เริ่มงานจากด้านนอกเข้าสู่ด้านในไปยังจุดรวบรวมที่เลือกไว้ด้วยการเคลื่อนที่แบบด้านข้าง โดยดำเนินงานในรูปแบบซิกแซกในขณะที่คุณเข้าใกล้ศูนย์กลาง
  4. หากคุณรวบรวมใบไม้ทางด้านหน้าของคุณบนเส้นทางที่แคบ ให้เคลื่อนที่ท่อเป่าเป็นรูปตัว U ทางด้านหน้าของคุณ ด้วยวิธีนี้ คุณจะเป่าใบไม้ไปที่ตรงกลางของรูปตัว U

บทความที่เกี่ยวข้อง

แสดง 10 จาก 88