วิธีการและคู่มือ

วิธีทำความสะอาด Husqvarna Automower® ของคุณประจำ

Automower® จำเป็นต้องอยู่ในสภาพที่สะอาดเพื่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งานที่ยาวนานที่สุด เครื่องตัดหญ้าที่มีเศษหญ้าติดอยู่เป็นปริมาณมากจะมีประสิทธิภาพการขับเคลื่อนบนทางลาดชันได้ไม่ดี แนะนำให้ทำความสะอาดด้วยแปรง ฉีดน้ำล้างเป็นฝอย หรือเช็ดด้วยผ้าที่ชุบน้ำหมาดๆ ห้ามใช้น้ำไหลจากก๊อก เครื่องล้างแรงดันสูง หรือสารตัวทำละลายในการทำความสะอาด Husqvarna Automower® ของคุณ

รายการตรวจสอบในการทำความสะอาด Husqvarna Automower® ของคุณ

  1. ตั้งสวิตช์หลักไปยังตำแหน่งปิด
  2. ใส่ถุงมือป้องกัน
  3. คว่ำ Automower® ลง
  4. ใช้มือปาดเศษหญ้าออก
  5. ใช้แปรงล้างจานปัดเศษหญ้าออกจากแผ่นกันแคร้ง ล้อ ตัวเครื่อง ฯลฯ
  6. พลิก Automower® เพื่อให้เศษหญ้าที่เหลือหลุดออก
  7. ใช้ผ้าที่ชุบน้ำหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดตัวถัง, ตัวเครื่อง, แผง ฯลฯ อย่าใช้น้ำที่ไหล เครื่องล้างความดันสูง หรือสารตัวทำละลาย
  8. ควรนำเครื่องตัดหญ้าไปทำความสะอาดอย่างทั่วถึงโดยมืออาชีพที่ตัวแทนจำหน่ายของคุณหลังจากแต่ละฤดูกาล

บทความที่เกี่ยวข้อง

แสดง 10 จาก 87