1/3

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

เกจวัดตะไบออกแบบพิเศษที่ให้มุมตะไบ ใช้ร่วมกับตะไบกลมของเรา ใช้ได้กับโซ่ Husqvarna ทั้งหมด