1/1
โซ่เลื่อยเล็มกิ่งไม้

Saw chain H35 Chamfer Chisel 3/8" mini 1.3

Cutter profile
Chamfer chisel
PIXEL
No
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

โซ่ความสั่นสะเทือนต่ำมาพร้อมChamger chisel สำหรับผู้ใช้ที่ใช้เลื่อยขนาดเล็กในสภาพแวดล้อมที่มีความต้องการผลผลิตสูง มีเวอร์ชั่นแรงดีดน้อยด้วย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดง 10 จาก 14