Husqvarna 550 XP® Mark II a Husqvarna 545 Mark II – rezný výkon

Podľa našich testov má model Husqvarna 550 XP® Mark II vyšší rezný výkon ako píla Stihl MS 261 C-M.

NAJLEPŠÍ REZNÝ VÝKON VO SVOJEJ TRIEDE

V roku 2018 spoločnosť Husqvarna realizovala rozsiahle testy nového modelu 550 XP® Mark II, ktorý porovnávala s pílou Stihl MS 261 C-M. Testy boli vykonávané v kontrolovanom prostredí a ich výsledky sú presvedčivé.

Čo je to rezný výkon?
Rezný výkon je charakteristika výkonu reťazovej píly, ktorá v sebe kombinuje reznú rýchlosť s pracovnou kapacitou, ktoré môže pracovník s pílou dosahovať. Čím vyšší je rezný výkon, tým vyššia je efektivita práce. To znamená, že budete schopní vykonať viac práce za menej času a zvýšiť tak zisk Váš alebo Vášho zamestnávateľa.

Ako sa meria rezný výkon?
Rezný výkon sa bežne meria v cm2/s, čo je priečne prepílená plocha za jednotku času alebo počet sekúnd, za ktorý píla prepíli kmeň. Jednoducho sa odmeria čas, za ktorý je možné prepíliť kus dreva pri maximálnej rýchlosti, a väčšinou sa porovnávajú namerané výsledky pre rôzne modely.

Ako bol realizovaný tento konkrétny test?
Pre maximálnu presnosť bol tento test realizovaný pomocou špeciálnej mechanickej konštrukcie a úplne nových reťazových píl a rezného vybavenia. Obe píly prepíli tri kmene so štvorcovým pôdorysom s rozmermi 20 x 20 cm a bez kôry.

Meranie prebehlo pri maximálnych rýchlostných otáčkach. Píla ide na plný plyn a rezné otáčky sa menia podľa sily vynaloženej na pretlačenie píly cez drevo, čím vyššia sila, tým nižšie otáčky.

Na test sa používajú tri kusy dreva položené na seba a rezná rýchlosť sa meria na strednom dreve. Test je optimalizovaný tak, aby sa správna rýchlosť dosiahla pri druhom kuse dreva. Každý model reťazovej píly urobí tri rezy, ktoré sa použijú na výpočet rozdielu medzi reznými výkonmi jednotlivých modelov.

Aké rezné vybavenie bolo použité?
Modely Husqvarna 550XP® Mark II a 545 Mark II boli vybavené 15-palcovou vodiacou lištou Husqvarna X-force Pixel a reťazou Husqvarna X-cut SP33G. Píla Stihl MS 261 C-M bola vybavená 15-palcovou vodiacou lištou Stihl Rollomatic-e a reťazou Stihl RM3.

Výsledok
Vo všetkých testoch dosiahol model Husqvarna 550 XP® Mark II vyšší rezný výkon ako model Stihl MS 261 C-M a drevo prepílil v kratšom čase.