Park
Produkty a inovácie

Umelá inteligencia, ktorá pomáha mestám chrániť zelené plochy

HUGSI (Husqvarna Urban Green Space Index, Index zelených plôch v mestách Husqvarna) je satelitné riešenie využívajúce umelú inteligenciu, ktoré monitoruje množstvo zelene v mestách po celom svete na základe pohľadu zhora. Jeho cieľom je pomôcť pri ochrane a rozširovaní zelených plôch v mestských oblastiach, ako aj pri ich údržbe.

Zelené plochy sú pľúcami miest. Zlepšujú kalitu vzduchu a pomáhajú pri regulácii záplav a dažďovej vody. Prispievajú k telesnému aj duševnému zdraviu občanov. Vzhľadom na pokračujúcu urbanizáciu je veľmi dôležité monitorovať pomer sivých a zelených plôch v mestách a ich okolí.

Ochrana zelených plôch a zvyšovanie efektivity

Prostredníctvom aplikácie techník počítačového videnia a hĺbkového učenia na satelitné snímky poskytuje riešenie HUGSI prehľad o aktuálnom stave a historickom vývoji vegetácie a jej okolia v mestskom prostredí. Vďaka tomu možno zistiť, do akej miery sú mestá naozaj zelené a či sa množstvo zelených plôch zmenšuje na úkor zahusťovania.

Zistite viac o riešení HUGSI a zelených plochách v mestách kliknutím na odkaz nižšie.

Udržateľnosť

Zistite viac o našom záväzku v oblasti udržateľnosti

Prečítajte si viac