Book shelves
 1. Stolička
 2. Polica
 3. Odporúčané výrobky
Príručky na používanie

Stručný sprievodca vyrezávania reťazovou pílou

Ušľachtilé a čoraz populárnejšie umenie vyrezávania motorovou pílou má korene v dávnom rezbárskom umení, ktoré v 50. rokoch minulého storočia zmodernizovali prví umelci s reťazovými pílami.

Stolička

Teddy bear
 1. Začnite tým, že určíte výšku stoličky. Tá bude určená miestom, kde sa stretnú dva počiatočné šikmé rezy.
 2. Vykonajte zodpovedajúce rezy v uhle 90 stupňov voči prvým rezom. Tým sa určí hrúbka nôh.
 3. Režte rovno nadol na všetkých stranách, aby ste odstránili kôru z nôh.
 4. Otočte stoličku naopak a urobte šikmý rez, aby ste získali požadovaný uhol operadla. V spodnej časti ponechajte dostatok miesta na sedadlo.
 5. Posledný rez: Položte stoličku nabok a režte priamo smerom dnu, pričom mierte presne na predchádzajúci rez – a je to!
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 1 (Next Web Crop)
1. krok
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 2 (Next Web Crop)
2. krok
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 3 (Next Web Crop)
3. krok
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 4 (Next Web Crop)
4. krok
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 5 (Next Web Crop)
5. krok
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 6 (Next Web Crop)
Hotovo!

Polica

Book shelves
 1. Začnite rozpílením brvna na štyri vysoké „kúsky koláča“.
 2. V strede kmeňa urobte rez rovnakou technikou, akú by ste použili pri spiľovaní stromu: Jeden rez zboku priamo dovnútra a druhý mierne naklonený zhora nadol. Spodná polica sa vytvorí dvomi jednoduchými rezmi zo strany určujúcimi hĺbku police a jedným konečným rezom na odstránenie vnútornej časti.
 3. V hornej časti brvna urobte niekoľko zárezov.
 4. Dlátom alebo podobným nástrojom vysekajte zvyšné drevo – a ste hotoví!
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Shelf 1 (Next Web Crop)
1. krok
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Shelf 2 (Next Web Crop)
2. krok
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Shelf 3 (Next Web Crop)
3. krok
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Shelf 4 (Next Web Crop)
4. krok

Obsah v tomto článku poskytuje spoločnosť Husqvarna len pre vaše osobné informácie a inšpiráciu. Nie je určený ako návod pre výrobné procesy alebo iné komerčné účely. Obsah tohto článku je iba schematický a nie je vhodný na to, aby slúžil ako príručka návrhu, ani neposkytuje žiadne rady týkajúce sa sily a výdrže. Použitie informácií obsiahnutých v tomto článku je na vaše výhradné riziko. Spoločnosť Husqvarna ani jej dcérske spoločnosti nenesú zodpovednosť za žiadne chyby ani nepresnosti v obsahu ani za opatrenia prijaté na ich základe. Spoločnosť Husqvarna výslovne odmieta všetky záruky, vyjadrené alebo implikované, pokiaľ ide o presnosť akéhokoľvek poskytovaného obsahu alebo vhodnosť takýchto informácií na akýkoľvek účel. Spoločnosť Husqvarna v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadne priame, nepriame, následné škody ani represívne náhrady škody, ktoré vzniknú v dôsledku alebo v súvislosti s používaním alebo neschopnosťou použiť tento inšpiračný článok.

Pred použitím reťazovej píly si dôkladne prečítajte dodanú príručku a vždy používajte odporúčané ochranné prostriedky.