Chainsaw 560XP
  1. Zodpovedné plánovanie
Príbehy a inšpirácie

Starostlivosť o stromy a ochrana prírody - prirodzená súčasť moderného lesníctva

Les je príliš cenný na to, aby sa vnímal z krátkodobej perspektívy. Z toho dôvodu by nielenže starostlivosť o stromy a ochrana prírody mali byť, ale musia byť súčasťou moderného lesníctva.

Les je habitat pre rastliny a zvieratá, hodnotný zdroj dreva a ďalších surovín ako aj miesto, kam chodíme hľadať pokoj mysle. V spoločnosti Husqvarna dúfame, že veľa ďalších generácií bude mať rovnakú možnosť zažiť les ako ju dnes máme my. Keď spiľujeme stromy, musíme preto brať ohľad nielen na rastliny a zvieratá, ktoré žijú v lese, ale aj na ľudí, ktorí majú k nemu blízky vzťah, ako sú poľovníci a nadšenci pohybu vonku. Toto je obzvlášť dôležité pri spiľovaní stromov v blízkosti ľudnatých oblastí.

Chainsaw 562 XP

Zodpovedné plánovanie

Plánovanie spiľovania zahŕňa tak plány samotného spiľovania ako aj plány týkajúce sa ochrany životného prostredia. Proces a parametre zvažovania environmentálnych dôsledkov sa medzi krajinami ako aj druhmi lesa líšia. Zistite, ktoré nariadenia a odporúčania sú platné vo vašej krajine obrátením sa na príslušnú lesnícky alebo environmentálny úrad.

Udržateľnosť

Zistite viac o našom záväzku v oblasti udržateľnosti

Prečítajte si viac