Living City 2022 – Predloženie správy o trendoch v mestách

Očakáva sa, že v budúcnosti bude mať mestská zeleň oveľa významnejšiu úlohu, napr. pomáhať predchádzať povodniam, znižovať teplotu a posilňovať biodiverzitu. Toto zvýšené zameranie sa na udržateľnosť predstaví nové požiadavky pre profesionálov v oblasti zelene, ktorý sa budú musieť naučiť nové zručnosti a používať iné typy nástrojov. V správe o trendoch budúcnosti: prehodnotenie mestskej zelene – Od pekných k potrebným, spoločnosť Husqvarna uskutočnila rozhovory s odborníkmi, profesionálmi a občanmi šiestich európskych trhov aby zistila, akú úlohu bude zohrávať mestská zeleň v budúcnosti a ako to ovplyvní profesiu a vývoj technických nástrojov. 

Prehodnotenie mestskej zelene

Ako ďalší krok k viac udržateľnej budúcnosti, môžeme očakávať väčšie zameranie sa na mestskú zeleň, s osobitým dôrazom na starostlivosť o stromy a biodiverzitu. Technológie zohrávajú ďalšiu kľúčovú úlohu pri urýchlení elektrifikácie a vývoji autonómnych riešení potrebných na riešenie rozšírených problémov s hľadaním a udržaním kvalifikovaných pracovníkov.

V správe sa uvádza 7 kľúčových bodov pre budúcnosť udržateľného manažmentu mestskej zelene a očakávanú časovú os budúcich trendov a ich podporu.

Najdôležitejšie momenty z programu Living City, 23. marca 2021

Prihlásili sme sa. Počúvali sme. Získavali sme informácie. Skončila sa ďalšia konferencia Living City a my chceme poďakovať profesionálom, odborníkom a nadšencom, ktorí sa tu stretli, aby sa podelili o svoje vedomosti a postrehy. Jednou z hlavných tém bol vzrušujúci a prelomový vývoj, vďaka ktorému sa menia pravidlá údržby trávnika pri športoch a golfe. Ďalej nájdete najdôležitejšie momenty z tohto ďalšieho fascinujúceho a úspešného podujatia Living City.

Ako môže zber údajov prispieť k zlepšeniu kvality trávnika?

GreenSight je americká spoločnosť, ktorá sa špecializuje na zber údajov týkajúcich sa kvality trávnika na golfových a športových ihriskách. Stephen Ohlson, viceprezident pre vývoj produktov v spoločnosti Green Sight predstavil niekoľko zaujímavých príkladov, ako môžu ich služby prispieť k zlepšeniu kvality, zníženiu nákladov a lepšej udržateľnosti.

RoboGolf Research: vplyv na kvalitu trávnika pri použití kosačky Husqvarna Automower®

Karin Juul Hesselsøe z výskumného centra NIBIO v Nórsku nám porozprávala o výskumnom projekte, ktorý vedie, a ktorý sa týka vplyvu používania kosačky Husqvarna Automower na kvalitu trávnika v častiach golfového ihriská. Karinina prezentácia obsahovala informácie o rozsahu projektu, o tom, ako prebieha, ako aj o predbežných prvých zisteniach.

Nové inovatívne partnerstvá v oblasti údržby športových plôch

Spoločnosť GML Sport AB sa zameriava na údržbu zelených športových povrchov. Kristoffer Palmlund z tejto švédskej spoločnosti nám prišiel porozprávať o výzvach, ktorým v tomto odvetví čelia, a ako sa im darí ich zvládať vďaka službám s využitím robotických kosačiek, ktoré predstavujú nový obchodný model a inovatívne partnerstvá.

Viac noviniek o rade CEORA

Odhalili sme aj ďalšie vzrušujúce podrobnosti o rade CEORA, novej generácii robotických kosačiek spoločnosti Husqvarna na veľké plochy.

Panelová diskusia, ktorej sa zúčastnili Stephen Ohlson, Karin Juul Hesseløe a Kristoffer Palmlund

Po predstavení svojich jednotlivých prezentácií sa naši traja hostia zúčastnili panelovej diskusie o odvetví údržby trávnika v rámci športu a golfu a zodpovedali viacero otázok účastníkov.

Living City 2020

Návrhy zahŕňajúce prírodu a udržateľné stavebníctvo v mestských oblastiach

Ako vytvoríme a navrhneme skutočne udržateľné zelené mestá budúcnosti? Winy Maas, architekt, urbanista a krajinár ateliéru MVRD z Holandska sa podelil o niektoré zo svojich prác tak ako aj o svoje vízie budúceho rozvoja našich spoločných mestských prostredí.

HUGSI 2.0 – vyčíslenie úrovne zelene vo svetových mestách

Ako zelené sú mestá vo svete? Odpoveď na túto podstatnú otázku sa dá nájsť pomocou HUGSI, Husqvarna Urban Green Space Index (Index zelených plôch v mestách Husqvarna), vďaka zbieraniu informácií zo 155 miest 60 rôznych krajín sveta. Erik Swan, stratég pre digitálne ekosystémy, nás prevedie údajmi a poukáže na množstvo výhod, ktoré môžu z takéhoto prehľadu získať napríklad prevádzkovatelia, vlastníci firiem a celé mestá.

Zber dát a udržateľná starostlivosť o zeleň

Od roku 2008 AGZA, The American Green Zone Alliance (Americká aliancia zelených zón), neúnavne pracuje na skvalitnení správy zelených plôch v Amerike. Zakladateľ a výkonný riaditeľ Dan Mabe nás pozval do sveta organizácie AGZA a vysvetlil nám, ako prostredníctvom vzdelávania a certifikačných programov pomáhajú správcom zelených plôch a podporujú ich v snahe vytvoriť tichšie a udržateľnejšie zóny s nízkym ekologickým dopadom.

Uhlíková stopa pri správe zelených plôch

Aby sa podarilo zvládnuť prechod od fosílnych palív k udržateľným alternatívam, musí sa organizácie alebo mestské správy o zmenu skutočne zasadiť. Preto je nutná komplexná stratégia s konkrétnymi míľnikmi, ktorú môže zaviesť každá organizácia alebo administratíva. Jonas Willaredt, vedúci oddelenia ekológie a udržateľnosti v spoločnosti Husqvarna, nás zoznámi s niektorými zásadnými inováciami a službami, ktoré spoločnosť Husqvarna ponúka na trhu a ktoré znižujú uhlíkovú stopu a zlepšujú celkové životné prostredie v mestách.

Husqvarna CEORA

Husqvarna pokračuje cestou zlepšovania správy zelených plôch prostredníctvom prelomových inovácií. Olle Markusson, riaditeľ odboru pre vývoj robotických výrobkov, predstavuje najnovšie inovácie výrobkov, ktoré majú zjednodušiť oblasť udržiavania zelene.

Udržateľná starostlivosť o trávniky ako služba

Nové časy a nové požiadavky vyžadujú nové obchodné modely. Eric Tinga, globálny riaditeľ oddelenia marketingu a zákazníckych skúseností v spoločnosti Husqvarna Group, predstavuje koncept starostlivosti o trávnik ako službu, pôsobivo skracujúcu cyklus cirkulárnej ekonomiky, ktorá má zvýšiť efektivitu starostlivosti o trávnik. Vďaka využitiu automatizácie a robotických riešení od spoločnosti Husqvarna je možné optimalizovať pracovné zdroje. Uhlíkovú stopu pri prevádzke našich výrobkov je možné minimalizovať vďaka výraznému zníženiu hluku a emisií. Navyše je prevádzka bezpečná pre všetky zúčastnené strany.

Kam budeme smerovať ďalej?

Existuje niekoľko spôsobov, ako rozvíjať služby v oblasti údržby zelene. Konferencia Husqvarna Living City sa dotkla len niekoľkých možných smerov rozvoja, celkom iste možno však nájsť viac tém na zváženie a diskusiu. V tejto panelovej diskusii odpovedali prednášajúci na otázky a rozvíjali svoje myšlienky a názory na budúcnosť krajinárstva.