Príručky na používanie

Ako naostriť reťaz na reťazovú pílu

Rezanie tupou reťazou vedie k vyššej spotrebe paliva a nadmernému opotrebovaniu. Našťastie tomu ľahko predídete pravidelným a správnym ostrením svojich reťazí. Všetko, čo potrebujete vedieť o ostrení reťaze píly, nájdete tu.

Čo potrebujem na ostrenie reťaze?

Toto sú nástroje na ostrenie reťaze píly, s ktorými udržíte reťaz ostrú:

 • Okrúhly pilník
 • Plochý pilník
 • Brúsna mierka
 • Upínací držiak

Pamätajte na to, že okrúhly pilník a mierky sa odlišujú podľa typu reťaze.

How to use a chainsaw Working with chainsaws, part 1

Uhol ostrenia

Rezné zuby by mali byť ostrené v týchto uhloch:

 • Uhol brúsenia horizontálnej platničky
 • Uhol brúsenia bočnej platničky
 • Uhol spodného brúsenia
 • Nastavenie mierky hĺbky

Uhly sa môžu líšiť v závislosti od typu reťaze, ktorú používate. Dobrý spôsob, ako rezný zub zaostriť v správnych uhloch, je použiť brúsnu mierku. Takto nebudete musieť uvažovať nad rozdielnymi uhlami, aby ste dosiahli dobrý výsledok. Stačí len dodržiavať pokyny a dostanete dobré uhly na rezných zuboch.

Illustrations Use Chainsaw Book 1 Working with chainsaws, part 1 (2:3 ratio)

Ako často by mala byť reťaz ostrená?

Ostrosť reťaze píly sa po čase znižuje, aj keď sa vyhýbate jej kontaktu s objektmi, ktoré znižujú jej ostrosť (kameň, pôda, a pod.). Reťaz sa jednoducho zatupí. Ak reťaz zareže do kameňa, je nepoužiteľná a musí byť okamžite naostrená. Ak používate reťazovú pílu veľkú časť dňa, je vhodné naostriť reťaz píly pilníkom zakaždým, keď dopĺňate palivo. Je jednoduchšie ostriť ju trochu a často ako čakať s ostrením dlhý čas. Rovnako bude poskytovať vyššiu presnosť a píliť účinnejšie.

Ako naostriť reťaz?

Na dosiahnutie najlepších výsledkov ostrenia Odporúčame používať kombinované mierky Husqvarna. Pokúste sa zbrúsiť čo najmenej materiálu.

Začnite tým, že nájdete najkratší zub. Všetky zuby by mali byť zbrúsené na veľkosť najmenšieho zubu.

 • Na reťaz nasaďte brúsnu mierku na ostrenie. Šípky na brúsnej mierke by mali ukazovať v smere otáčania reťaze (smerom k čelnému koliesku). Uistite sa, že mierka sa dotýka reťaze.
How to use a chainsaw Working with chainsaws, part 1
 • Použite okrúhly pilník. Pilník umiestnite na čelo zuba tak, aby s valčekmi na mierke zvieral 90° uhol. Ostrite obomi rukami. Pilník by mal spočívať na oboch valčekoch. Rezný zub ostrite hladkými ťahmi vedenými smerom od seba.
 • Teraz pokračujte v ostrení každého zuba. Každý rezný zub musí byť zbrúsený tak, aby bol ostrý. Je dôležité, aby boli všetky rezné zuby rovnakej dĺžky.
Working with chainsaws part 1
 • Keď skončíte s ostrením všetkých rezných zubov na jednej strane, uvoľnite zverák a zafixujte vodiacu lištu v opačnom smere. Rovnakým spôsobom naostrite rezné zuby z druhej strany.
How to use a chainsaw Working with chainsaws, part 1

Ostrenie v lese

Užitočný nástroj, keď ostríte v teréne, je mini zverák na peň. Upevnite ho do pňa alebo polena a zafixujte vodiacu lištu ako v normálnom zveráku. Ostrite podľa pokynov na ostrenie.

Working with chainsaws part 1

Ako nastaviť správnu hĺbku na mierke?

Nastavenie mierky hĺbky určuje, ako hlboko bude rezný zub rezať. Ak je nastavenie hĺbky na mierke príliš malé, záber zoberie veľmi malé množstvo dreva.

Ak je mierka hĺbky nastavená príliš vysoko, rezný zub bude rezať príliš hlboko do dreva. To vytvára agresívnejší rez, ktorý má za následok vysoké vibrácie. Tiež sa tým zvyšuje riziko spätného rázu a vystavuje to reťazovú pílu zbytočnému namáhaniu.

Skontrolujte mierku hĺbky každých 3 – 5 ostrení reťaze pri normálnom opotrebovaní a častejšie počas vyššieho opotrebovania. Použite nástroj na meranie hĺbky a plochý pilník, aby ste skontrolovali a nastavili správnu výšku. Označenie „Soft“ a „Hard“ vyrazené na kombinovanej mierke odkazuje na mäkké (soft) drevo (ihličnaté) a zamrznuté alebo tvrdé (hard) drevo.

Kedy vymeniť reťaz?

Keď je najdlhšia časť rezného zuba kratšia ako 4 milimetre alebo keď objavíte praskliny, nastal čas na výmenu reťaze vašej reťazovej píly.