Čo pokrýva záruka spoločnosti Husqvarna?

Záruka spoločnosti Husqvarna pokrýva materiálové chyby a chyby vzniknuté pri montáži výrobku, ak je výrobok počas záručnej doby správne používaný na určený účel a je riadne vykonávaná jeho údržba. Spoločnosť Husqvarna - za predpokladov, vyplývajúcich z jej Záručných podmienok - v priebehu záručnej doby bezplatne opraví výrobok alebo vymení chybný diel (popr. celý výrobok), ak bude dokázaná jeho chyba vzniknutá z dôvodu použitia chybného materiálu či chybnej montáže.