Čo pokrýva záruka spoločnosti Husqvarna?

Záruka spoločnosti Husqvarna pokrýva vady materiálu alebo chyby pri montáži za predpokladu, že je stroj normálne používaný v priebehu záručnej doby. Spoločnosť Husqvarna v priebehu záručnej doby opraví alebo vymení zadarmo diely alebo výrobok, u ktorého bude preukázaná porucha z dôvodu použitia chybného materiálu alebo chybnej montáže a za predpokladu, že bol výrobok používaný normálne a bola riadne vykonávaná údržba stroja..