Žiadny signál slučky – chybové hlásenie Automower®

Správa Žiadny signál slučky a blikajúce modré svetlo na nabíjacej stanici Automower® znamenajú, že robotická kosačka nedokáže rozpoznať signál slučky z ohraničovacieho kábla.

Časté príčiny:

  • Problémy s napájaním: Nabíjacia stanica nie je napájaná. Mohlo dôjsť k odpojeniu zdroja napájania zo zásuvky alebo v dome vypadol istič.
  • Chybné pripojenie k nabíjacej stanici: Ohraničovací kábel nie je správne pripojený k nabíjacej stanici.
  • Prerušený ohraničovací kábel: Ohraničovací kábel je narušený alebo poškodený, napríklad sa prerezal počas záhradných prác. Problém odstráňte podľa podrobného postupu v časti Ako nájsť a opraviť poškodený kábel v inštalácii kosačky Automower®.

Nájsť riešenie pre váš prípad vám pomôže aj náš sprievodca výrobkami.

Otvoriť sprievodcu výrobkami

Ak potrebujete individuálnu pomoc s robotickou kosačkou, obráťte sa na svojho miestneho predajcu značky Husqvarna.

Bolo tento článok užitočný?