Vybitý akumulátor – chybové hlásenia Automower®

Hlásenie Vybitý akumulátor sa zobrazí, keď je zostávajúca kapacita akumulátora výrobku nedostatočná na lokalizáciu nabíjacej stanice.

Bežné príčiny chyby Vybitý akumulátor:

  • Režim vedľajšej plochy: Výrobok je v režime vedľajšej plochy. Zmeňte nastavenie na režim Hlavná plocha.
  • Problémy navádzacieho kábla:Ak je navádzací kábel poškodený alebo nesprávne nainštalovaný, robotická kosačka nemusí lokalizovať nabíjaciu stanicu. Uistite sa, že je navádzací kábel správne nainštalovaný a nie je poškodený.
  • Nesprávna inštalácia nabíjacej stanice: Ak nabíjacia stanica nie je správne nainštalovaná, kosačka môže mať problémy s dokovaním. Uistite sa, že je dokovacia plocha rovná a poskytuje dosť voľného priestoru vpredu a po bokoch.
  • Nedostatočné nastavenia: Nastavenia na lokalizáciu nabíjacej stanice musia byť prispôsobené pracovnej oblasti. Je napríklad potrebné skontrolovať, či je nastavenie šírky koridoru vhodné pre váš trávnik.
  • Životnosť akumulátora: Ak je akumulátor na konci svojej životnosti, bude ho potrebné vymeniť.

Náš sprievodca výrobkami vám pomôže nájsť riešenie pre váš prípad.

Otvoriť sprievodcu výrobkami

Ak potrebujete individuálnu pomoc s robotickou kosačkou Automower®, obráťte sa na svojho miestneho predajcu značky Husqvarna.

Bolo tento článok užitočný?