Ridery26. 3. 2024

Upevnenie a odstránenie mulčovacej prípojky z kosačky so sediacou obsluhou

Ku kosačke so sediacou obsluhou je k dispozícii široký sortiment nadstavcov, ktoré môžete použiť na rôzne pracovné úlohy. Na mulčovanie je určená mulčovacia prípojka. Takto ju upevníte alebo odmontujete:

UPOZORNENIE: Z bezpečnostných dôvodov pri tomto úkone vždy používajte ochranné rukavice.

  1. Nastavte žacie ústrojenstvo do servisnej polohy
  2. Odstráňte tri skrutky

Kosačka so sediacou obsluhou, odstránenie a upevnenie mulčovacej prípojky

  1. Znova nasaďte tri skrutky
Bolo tento článok užitočný?