Údržba vysokotlakového čističa

Údržba vysokotlakového čističa je dôležitá, aby čistič fungoval správne a vydržal čo najdlhšie.

Ponúkame vám niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu udržať váš vysokotlakový čistič v optimálnom stave:

Vyhýbajte sa teplotám pod bodom mrazu

Vysokotlakové čističe by sa nemali používať ani uchovávať pri teplotách pod 0 °C, keďže zamrznutá voda v čerpadlách by mohla spôsobiť poškodenie.

Dodržiavajte správne skladovanie vysokotlakového čističa

Ak sa vysokotlakový čistič nepoužíva, mal by sa skladovať v suchom prostredí bez mrazu. Týmto sa predíde hrdzaveniu, zamrznutiu a iným formám poškodenia.

Pred uskladnením výrobku vypustite všetku vodu z výrobku, vysokotlakovej hadice a príslušenstva.

Udržiavajte hlavice čisté

Hlavice vysokotlakového čističa sa môžu upchať nečistotami, čo môže znížiť výkon alebo spôsobiť nedostatočný/kolísavý tlak vody. Udržujte hlavice v dobrom pracovnom stave prostredníctvom pravidelného čistenia.

Každý vysokotlakový čistič Husqvarna sa dodáva s čistiacou ihlou na hlavicu.

Vymeňte opotrebované diely

Časom sa niektoré diely vysokotlakového čističa opotrebujú a bude ich potrebné vymeniť.

Nezabudnite pravidelne kontrolovať, či váš výrobok nemá opotrebované diely, a podľa potreby ich vymeňte.

Bolo tento článok užitočný?