Robotická kosačka Automower® nekosí podľa plánu

Dôvodov, prečo robotická kosačka Automower® nemusí pracovať podľa plánu, môže byť niekoľko. Tento sprievodca vám môže pomôcť identifikovať ten váš.

PríčinaPrejavOpatrenieKde zmeniť nastavenie
Výrobok sa potrebuje nabiťPočas prevádzky, keď má výrobok naplánovaný dlhý časový úsek, sa vráti do nabíjacej stanice, keď je úroveň nabitia nízka.
Keď výrobok dosiahne dostatočnú úroveň nabitia, začne v rámci plánovaných hodín znova pracovať.
Takéto správanie je bežné a nevyžaduje sa žiadna akcia.
Ak je čas prevádzky výrobku medzi nabíjaniami kratší než zvyčajne, znamená to, že akumulátor starne a nakoniec ho bude potrebné vymeniť.
Žiadne opatrenie
Nebolo stlačené tlačidlo STARTKosačka zostane zaparkovaná, kým nevyberiete nový prevádzkový režim.Na spustenie kosenia podľa plánu vyberte položky Spustiť > Pokračovať na hlavnej ploche.
 • Displej výrobku
 • Automower® Connect > ovládací panel
 • Služba inteligentnej domácnosti*
Výrobok bol nastavený, aby pracoval na vedľajšej plocheAk bola kosačka vložená do nabíjacej stanice po kosení vedľajšej plochy, je potrebné nastaviť jej režim naspäť na možnosť Hlavná plocha, aby sa riadila plánom.Na spustenie kosenia podľa plánu vyberte položky Spustiť > Pokračovať na hlavnej ploche.
 • Displej výrobku
 • Automower® Connect > ovládací panel
Kosačka zaparkovala do ďalšieho príkazuTento príkaz je nadradený plánu. Kosačka zostane zaparkovaná, kým nevyberiete nový prevádzkový režim.Na spustenie kosenia podľa plánu vyberte položky Spustiť> Pokračovať na hlavnej ploche.
 • Displej výrobku
 • Automower® Connect > ovládací panel
 • Služba inteligentnej domácnosti*
Kosačka zaparkovala na definovaný čas (minúty, hodiny, alebo dni)Tento príkaz je nadradený plánu. Kosačka bude zaparkovaná určený čas. Výrobok začne prevádzku podľa plánu po uplynutí určeného času.Na spustenie kosenia podľa plánu vyberte položky Spustiť > Pokračovať na hlavnej ploche.
 • Displej výrobku
 • Automower® Connect > ovládací panel
 • Služba inteligentnej domácnosti*
Kosačka bola spustená na definovaný čas (minúty, hodiny, alebo dni)Tento príkaz je nadradený plánu. Výrobok bude počas určeného času pracovať podľa zabudovaného cyklu kosenia a nabíjania. Výrobok začne prevádzku podľa plánu po uplynutí určeného času.Na spustenie kosenia podľa plánu vyberte položky Spustiť > Pokračovať na hlavnej ploche.
 • Displej výrobku
 • Automower® Connect > ovládací panel
 • Služba inteligentnej domácnosti*
Je aktivovaný časovač podľa počasiaFunkcia časovača podľa počasia automaticky prispôsobí intervaly kosenia rastu trávy.
To znamená, že ak tráva nevyrástla dostatočne, výrobok sa vráti do nabíjacej stanice, aj keď by mal podľa plánu pracovať.
Kosačka vždy dokončí 1 cyklus kosenia a potom časovač podľa počasia rozhodne, či bude kosačka pokračovať v kosení alebo nie.
Vypnite časovač podľa počasia alebo zmeňte jeho citlivosť.
 • Na displeji výrobku > Nastavenia > Inštalácia > Časovač podľa počasia
 • V aplikácii Automower® Connect > Viac > Nastavenia > Prevádzka > Časovač podľa počasia
Výrobok je v pohotovostnom režime (dnešné kosenie je dokončené)Výrobok má každý deň maximálny čas kosenia.
Prevádzkový čas výrobku môžete nastaviť v pláne. Do prevádzkového času patrí kosenie, hľadanie a nabíjanie. Prevádzkový čas môže byť rôzny z mnohých dôvodov, ako je napríklad rozloženie pracovnej plochy, výška trávy a vek akumulátora.
Keď výrobok pracuje, kým dosiahne maximálny čas kosenia na deň, v aplikácii alebo na displeji sa zobrazí správa Kosenie na dnes ukončené. Výrobok je potom v pohotovostnom režime až do nasledujúceho dňa.
Takéto správanie je bežné a nevyžaduje sa žiadna akcia.Žiadne opatrenie
Je aktivovaná funkcia Frost GuardTráva je mimoriadne citlivá na poškodenie, ak je dvor pokrytý námrazou.
Ak je aktivovaná funkcia Frost Guard, nedovolí výrobku začať kosiť trávu, ak teplota klesne pod 5 °C.
Vypnite funkciu Frost Guard.
 • Na displeji výrobku > Nastavenia > Frost Guard
 • V aplikácii Automower® Connect > Viac > Nastavenia > Prevádzka > Frost Guard
Je aktivované pripojenie inteligentnej domácnostiNiektoré inteligentné pripojenia v aplikácii Automower® Connect môžu byť nadradené plánu, napríklad ak ste zapli pripojenie, na základe ktorého kosačka parkuje v noci alebo podľa udalosti kalendára.Vypnite pripojenie inteligentnej domácnosti alebo upravte nastavenia.
 • V aplikácii Automower® Connect > Viac > Inteligentná domácnosť
Je aktivovaná miniaplikácia IFTTTAktivovaná miniaplikácia IFTTT pre váš výrobok (niektorým z používateľov aplikácie Automower® Connect) môže zaparkovať kosačku a je nadradená plánu.Vypnite miniaplikáciu IFTTT alebo upravte nastavenia.Prihláste sa na stránke http://ifttt.com
Akumulátor je mimo teplotného rozsahuVýrobok nie je povolené používať, ak je teplota akumulátora príliš vysoká alebo príliš nízka.

Skontrolujte, či je nabíjacia stanica umiestnená na mieste chránenom pred slnkom.

Kosačku nepoužívajte pri teplote mimo povoleného rozsahu.

Žiadne opatrenie
Výrobok sa nenabíjaVýrobok sa dostatočne nenabije, aj keď zotrvá dlho v nabíjacej stanici.Kontaktujte predajcu.Žiadne opatrenie
Nesprávny čas na výrobkuBuď je potrebné nastaviť čas na kosačke, alebo sú časy začatia a skončenia v pláne nesprávne.Nastavte hodiny na kosačke a upravte časy začatia a skončenia v pláne.Na displeji výrobku > Nastavenia > Všeobecné > Čas a dátum
Na modeloch s podporou technológie AIM:
Nabíjacia stanica sa nachádza vo vnútri zakázanej zóny

Ak sa nabíjacia stanica nachádza vo vnútri zakázanej zóny, kosačka nebude môcť pracovať.

Upravte zakázanú zónu, aby sa v nej nabíjacia stanica nenachádzala.V aplikácii Automower® Connect > Mapa > vyberte objekt mapy > Upraviť

V závislosti od modelu a špecifikácie sa niektoré z vyššie uvedených informácií nemusia týkať vášho výrobku.

*Pod výrazom služba inteligentnej domácnosti máme na mysli nástroje Google Home, Amazon Alexa a IFTTT. Pamätajte, že niektoré funkcie nie sú dostupné pre všetky služby.

Bolo tento článok užitočný?