Prečo v aplikácii Automower® Connect nevidím mapu?

Mapa, ktorá sa používa na zobrazenie pohybu vašej robotickej kosačky Automower® a jej sledovanie v prípade krádeže, je dostupná len vtedy, ak sa ku kosačke pripojíte cez mobilnú sieť, nie cez Bluetooth (pomocou služby Automower® Connect@Home alebo spojenia Automower® Direct).

Ak chcete túto funkciu a vaša kosačka ešte nie je pripojená k mobilnej sieti, požiadajte svojho predajcu o inštaláciu súpravy Automower® Connect.

Bolo tento článok užitočný?