Postup na výmenu tesniaceho krúžku a mazanie vysokotlakového čističa

Pri používaní vysokotlakového čističa sa môžu poškodiť a zlomiť tesniace krúžky.

Tesniace krúžky sú pre váš výrobok dôležité, pretože utesňujú spoje. Ak sa poškodia alebo zlomia, môže dôjsť k úniku vody.

V prípade poškodenia tesniaceho krúžku je nevyhnutné ho vymeniť. Poškodené alebo zlomené tesniace krúžky vymeňte za správne. Vždy používajte tesniace krúžky Husqvarna.

Je dôležité mazať tesniace krúžky na predĺženie ich životnosti.

Ako vymeniť a namazať tesniace krúžky na vysokotlakovom čističi

Výmena tesniacich krúžkov

  1. Odstráňte poškodený alebo zlomený tesniaci krúžok. Môže to byť trochu ťažké, preto odporúčame použiť malý plochý skrutkovač alebo podobný nástroj.
  2. Nasaďte na spojku nový tesniaci krúžok. Uistite sa, že používate správny tesniaci krúžok pre konkrétnu spojku.

Mazanie tesniacich krúžkov

  1. Odpojte predlžovací nadstavec od rukoväti čističa a rukoväť čističa od vysokotlakovej hadice.
  2. Namažte tesniace krúžky výrobku univerzálnym bielym silikónovým mazivom.

Tesniace krúžky by sa mali namazať po každom použití.

Bolo tento článok užitočný?