Môže sa ktokoľvek pripojiť k mojej robotickej kosačke Automower® bez môjho vedomia?

Z bezpečnostných dôvodov je vždy nutné zadať PIN kód, ak chcete vytvoriť pripojenie k robotickej kosačke Automower®. To platí aj vtedy, keď je úroveň zabezpečenia nastavená na nízku a PIN kód bol zrušený pre akcie ako spustenie kosačky alebo prístup k ponuke kosačky. Takže ak osoba, ktorá sa pokúša pripojiť, nepozná váš PIN kód, nedokáže vytvoriť pripojenie ku kosačke.

Navyše, komunikácia medzi robotickou kosačkou Automower® a aplikáciou Automower® Connect je šifrovaná s vysokým stupňom zabezpečenia. Nie je možné, aby ktokoľvek vedel, čo je obsahom tejto komunikácie bez toho, aby poznal správne kľúče.

Bolo tento článok užitočný?