Čo ak zadám nesprávny PIN kód do robotickej kosačky Automower®?

Ak na robotickej kosačke Automower® zadáte nesprávny PIN kód päťkrát po sebe, kosačka sa na určitý čas zamkne. Blokovanie sa predĺži pri každom ďalšom nesprávnom pokuse. Počkajte, kým uplynie daný čas a zadajte správny PIN kód.

V závislosti od nastavenia alarmu sa po zadaní nesprávneho PIN kódu môže spustiť alarm. Alarm sa vypne po zadaní správneho PIN kódu.

Zabudli ste svoj PIN kód?

Bolo tento článok užitočný?