Ridery26. 3. 2024

Ako vymeniť akumulátor na benzínovej kosačke so sediacou obsluhou

Počas používania benzínovej kosačky so sediacou obsluhou môžete po určitom čase spozorovať, že neštartuje dostatočne rýchlo alebo nechce naštartovať vôbec.

Jedným z dôvodov môže byť, že akumulátor vo vašej benzínovej kosačke so sediacou obsluhou je starý a je potrebné ho vymeniť.

K tomu potrebujete:

 • kľúč
 • akumulátor – typ závisí od vašej benzínovej kosačky so sediacou obsluhou. Pozrite si návod na obsluhu, ktorý typ akumulátora je správny.

UPOZORNENIE: pred prácou s akumulátorom sa uistite, že nemáte na rukách žiadne šperky ani hodinky.

Ako vymeniť akumulátor na vašej benzínovej kosačke so sediacou obsluhou

 1. Nadvihnite sedadlo.
 2. Kľúčom otvorte zadný kryt kosačky.
 3. Akumulátor sa nachádza na ľavej strane výrobku.
 4. Kľúčom najprv odskrutkujte skrutku, ktorá pripája ZÁPORNÝ kábel. Je čiernej farby.
 5. Kľúčom odskrutkujte skrutku, ktorá pripája KLADNÝ kábel. Tento je červený.
 6. Uvoľnite remienok, ktorý drží akumulátor, a rozviažte ho.
 7. Vyberte akumulátor z kosačky.
 8. Vložte nový akumulátor na miesto.
 9. Utiahnite remienok, ktorý drží akumulátor, a zaviažte ho.
 10. Najprv priskrutkujte skrutku, ktorá pripája KLADNÝ kábel. Utiahnite ju kľúčom.
 11. Utiahnite skrutku, ktorá pripája ZÁPORNÝ kábel. Utiahnite ju kľúčom.
 12. Sklopte kryt motora do pôvodnej polohy a zaistite ho.
Bolo tento článok užitočný?