Ako skontrolovať a doplniť mazivom do 3/4 kužeľový prevod vyžínača trávy alebo krovinorezu

Ak chcete, aby krovinorez alebo vyžínač trávy riadne fungoval, je potrebné mazať kužeľový prevod.

Ako skontrolovať a doplniť mazivom do 3/4 kužeľový prevod

  1. Odoberte rezné zariadenie.
  2. Skontrolujte, či je kužeľový prevod v dobrom stave. Otočte výstupný hriadeľ a tiež ním skúste rukou pohybovať smerom od stredu do strán. Hriadeľ sa má voľne otáčať, avšak nemá byť viditeľný žiadny pohyb do strán.
  3. Nakloňte výrobok na stranu, aby mazivová zátka smerovala nahor.
  4. Odskrutkujte mazivovú zátku.
  5. Skontrolujte stav maziva počas pomalého otáčania výstupného hriadeľa. Maziva by malo byť len toľko, aby pokrylo prevody. To znamená kužeľový prevod naplnený do 3/4.
  6. Ak je hladina maziva príliš nízka, použite mazivo na kužeľové prevody Husqvarna a doplňte kužeľový prevod do 3/4. Počas nanášania maziva na kužeľový prevod pomaly otáčajte výstupným hriadeľom, aby sa zamedzilo vzniku vzduchových bublín.
  7. Utiahnite mazivovú zátku.
Bolo tento článok užitočný?