Ako očistiť alebo vymeniť zapaľovaciu sviečku na vyžínači trávy a krovinoreze

Ak chcete udržať vyžínač trávy a krovinorez v optimálnom stave, je dôležité občas očistiť alebo vymeniť zapaľovaciu sviečku.

K tomu potrebujete:

 • ochranné rukavice
 • drôtenú kefu
 • kombinovaný kľúč s veľkým očkom alebo iný vhodný nástroj: vhodnosť závisí od veľkosti zapaľovacej sviečky
 • zapaľovaciu sviečku: správnu veľkosť zapaľovacej sviečky nájdete v návode na obsluhu výrobku

Zapaľovaciu sviečku skontrolujte v prípade:

 • nízkeho výkonu motora
 • problémov s naštartovaním motora
 • nesprávneho fungovania motora pri voľnobežných otáčkach

Údržba zapaľovacej sviečky:

 1. Na prístup k zapaľovacej sviečke odoberte kryt.
 2. Po jeho odstránení odpojte zo zapaľovacej sviečky krytku a kábel. Než budete pokračovať, skontrolujte, či na vrchu kontaktu nie je korózia, a ak je, očistite ju drôtenou kefou. Tiež zbavte okolie špiny a úlomkov.
 3. Na vybratie zapaľovacej sviečky použite kombinovaný kľúč s veľkým otvorom a otáčajte ním proti smeru hodinových ručičiek. Skontrolujte, či na zapaľovacej sviečke nie sú praskliny alebo uhlíkové usadeniny, a skontrolujte kontakty na elektróde.
 4. Ak nájdete na elektróde uhlíkové usadeniny, vyčistite ich drôtenou kefou.
 5. Ak zapaľovacia sviečka nie je poškodená a podarilo sa vám vyčistiť elektródu a kontakt, zakrúťte ju naspäť do motora. Pomocou nástrčkového kľúča ju pevne dotiahnite. Neuťahujte ju však príliš silno.
 6. Keď budete dávať späť krytku a kábel, dbajte na to, aby zacvakli na svoje miesto.

UPOZORNENIE: Použite správnu vzdialenosť elektród zapaľovacej sviečky pre daný vyžínač trávy alebo krovinorez. Tieto informácie nájdete v návode na obsluhu alebo sa obráťte na svojho miestneho autorizovaného predajcu. Nesprávny typ zapaľovacej sviečky môže spôsobiť poškodenie výrobku.

Bolo tento článok užitočný?