Ako naštartovať krovinorez a vyžínač trávy

Ak chcete, aby vyžínač trávy a krovinorez optimálne fungovali, je potrebné ich naštartovať správnym spôsobom.

Ako naštartovať krovinorez

 1. Opakovane stláčajte pumpičku, kým sa nezačne plniť.
 2. Aktivujte sýtič.
 3. Zatiahnite, kým sa nevznieti palivo.
 4. Keď sa motor zastaví, deaktivujte sýtič.
 5. Zatiahnite a naštartujte motor.
 6. Pridávajte plyn, aby ste dosiahli štandardné otáčky.

Ako naštartovať vyžínač trávy

 1. Opakovane stláčajte pumpičku, kým sa nezačne plniť.
 2. Aktivujte sýtič.
 3. Zatiahnite, kým sa nevznieti palivo. Nestláčajte štartovaciu páku.
 4. Keď sa motor zastaví, deaktivujte sýtič.
 5. Zatiahnite a naštartujte motor.
 6. Pridávajte plyn, aby ste dosiahli štandardné otáčky.

Bolo tento článok užitočný?