Ako nainštalovať pištoľ/krátku hlavicu na vysokotlakový čistič

Krátka hlavica produkuje priamy prúd vody s nízkym tlakom, ktorý sa môže používať na ľahké oplachovanie povrchov.

Krátka hlavica je namontovaná priamo na pištoli/rukoväti čističa.

Inštalácia krátkej hlavice na pištoľ/rukoväť na vysokotlakovom čističi

Keď inštalujete pištoľ/rukoväť čističa, držte rukoväť čističa jednou rukou a zatlačte spojku na hlavici do rukoväti čističa. Otočte hlavicu v smere hodinových ručičiek a uvoľnite hlavicu.

Odstránenie krátkej hlavice na pištoli/rukoväti na vysokotlakovom čističi

Krátku hlavicu vyberiete zatlačením na hlavicu a jej otočením proti smeru hodinových ručičiek. Vytiahnite hlavicu z pištole/rukoväti čističa.

Bolo tento článok užitočný?