Ako nainštalovať hlavicu 3 v 1 na vysokotlakový čistič

Niektoré vysokotlakové čističe sú vybavené predlžovacím nadstavcom s hlavicou 3 v 1.

Pri montáži alebo odstránení hlavice je dôležité, aby bol predlžovací nadstavec v správnej polohe.

Ako nainštalovať a odstrániť hlavicu 3 v 1 na vysokotlakovom čističi

Vďaka symbolom na predlžovacom nadstavci sú inštalácia a odstránenie hlavice intuitívne.

Inštalácia hlavice 3 v 1 na vysokotlakový čistič

  1. Otáčajte predlžovací nadstavec čističa, kým sa symbol hlavice nezarovná so značkou na pištoli/rukoväti.
  2. Jednou rukou držte predlžovací nadstavec čističa a druhou zatlačte hlavicu 3 v 1, kým nezacvakne na miesto. Dbajte na to, aby ste výčnelok so štvorcovým tvarom zarovnali so zárezom, ktorý má štvorcový tvar.

Odstránenie hlavice 3 v 1 z vysokotlakového čističa

  1. Otáčajte predlžovací nadstavec čističa, kým sa symbol hlavice nezarovná so značkou na pištoli/rukoväti.
  2. Zatlačte tlačidlo na predlžovacom nadstavci čističa a vytiahnite hlavicu 3 v 1 z predlžovacieho nadstavca.
Bolo tento článok užitočný?