Zo života profesionálov


Od detskej hry na vrchol kariéry - Kiah Martin je jedna z najlepších arboristov na svete

Spomínate si, keď ste ako deti liezli po stromoch?  Niektorým ľuďom to zostalo a stali sa z nich arboristi. A niektorí sú najlepší na svete. Medzi najlepších profesionálov patrí aj Kiah Martin, víťazka svetového šampionátu, ktorá žije v Melbourne. A toto je jej príbeh.


"Prvýkrát som prišla pracovne do kontaktu so stromami pri účasti na projekte na obnovu porastu v buši na začiatku deväťdesiatych rokov. Táto práca vo mne vzbudila záujem o pestovanie drevín a stromov. Preto som sa na konci deväťdesiatych rokov prihlásila k diaľkovému štúdiu na Burnley College (Vysoká škola poľnohospodárstva a záhradníctva) v štáte Victoria."

"Myslela som si, že dostať sa z jednej vetvy na druhú jednoducho nie je možné. Ale v skutočnosti to možné je!"


"V priebehu kurzu bolo nevyhnutné liezť po stromoch a aj napriek môjmu pôvodnému presvedčeniu, že dostať sa z jednej vetvy na druhú jednoducho nie je možné, sa mi podarilo vyšplhať na strom a overiť si, že to v skutočnosti možné je. Ukončila som zdarne môj 'výcvik na stromoch' a odišla som sa starať o stromy do Royal Botanic Gardens (Kráľovské botanické záhrady) - v Melbourne a Cranbourne, kde som zostala viac ako desať rokov."

"Predtým aj potom som mala niekoľko zamestnaní, ale nakoniec ma najviac baví práca v rámci mojej malej spoločnosti TreeStyle Pty Ltd."

"Žijem a pracujem v Melbourne pomaly dvadsať rokov a som neskonale šťastná, že som v priebehu tejto doby mohla pracovať s najslávnejšími stromolezcami a ľuďmi z brandže ako tu vo Victorii, tak aj z ostatných častí našej krajiny a celého sveta".

"V súčasnosti pracujem pre všetky typy súkromných klientov, uzatváram kontrakty na moje služby, vediem certifikované kurzy pre študentov ovocinárstva a sadárstva a ešte dobrovoľne pomáham rôznym organizáciám, s ktorými som mala šťastie spolupracovať v priebehu dvoch posledných dekád."

Ako by ste opísali svoje pracovné prostredie?

"Pracovať v prírode je úžasné. Obohatí vás to vo všetkých smeroch.  Moja práca v prírode je pomerne rozmanitá a zahŕňa práce na zemi, ako napr. vysadzovanie stromov a iné práce s náradím a technikou, ale aj práca vo vzduchu, vrátane lezenia pre stromoch. Okrem toho tiež vyučujem študentov odboru ovocinárstva a sadárstva, vykonávam praktický výcvik práce v korunách stromov. Som členom komisie, v ktorej sa zaoberáme významom stromov pre spoločnosť."

"Mala som pri svojej práci neuveriteľné šťastie, že som mohla pracovať s najslávnejšími stromolezcami a ľuďmi z branže ako v našej krajine, tak na celom svete".


Aké sú podľa Vás najväčšie problémy v starostlivosti o stromy v Austrálii?

"Počasie, rozdiely v zručnosti obsluhy, nedostatok skúseností, náročné očakávania zákazníkov a niekedy tiež nedostatočná doba slnečného svitu v priebehu dňa."

Aké sú najdôležitejšie faktory, ktoré ovplyvňujú kvalitu vašej práce?

"Jasné zadanie a starostlivé plánovanie od samého začiatku. Ďalej lezecké zručnosti, technická spôsobilosť a cit pre detail v korune stromu. Výkonnosť a efektivita práce. Samozrejme súčinnosť s kolegami na zemi. A premyslené a starostlivé upratovanie po každej skončenej práci, na ktorom sa podieľa celý tím."

Je to veľmi riskantné, z hľadiska bezpečnosti, pracovať s reťazovou pílou pri lezení po stromoch?

"Celkom iste áno. Preto neustále nosím oblečenie s vysokou viditeľnosťou,b nohavice s ochranou proti prerezaniu a bundu, ktorá sa pohodlne nosí v takmer všetkých poveternostných podmienkach. Tiež nosím pevné topánky na šplhanie v korunách stromov, pevné pracovné topánky pre všetky práce na zemi a ochrannú prilbu s chráničmi sluchu, ktorá má farbu s vysokou viditeľnosťou alebo výraznú farbu. Ochranné okuliare podľa podmienok - žlté, dymové alebo polarizované sklá - a zásadne nepracujem bez rukavíc."

Ako vyzerá Váš bežný pracovný deň?

"Môj normálny deň zvyčajne začína v 7:30 ráno na pracovnom mieste. Po príchode pracovnej party na miesto si prejdeme pracovisko a preberieme, čo je potrebné urobiť, zameriame sa na náročnejšie činnosti v zozname prác, preveríme, či sú potrebné nejaké špeciálne opatrenia. Potom sa rozídeme a zamierime k stromom alebo miestu, ktoré nám bolo pridelené k práci. Náš tím vždy úzko spolupracuje a počas práce spolu komunikuje.

Ak je to možné, snažíme sa zbytočne nerobiť hluk. Všetci pracujeme starostlivo a efektívne s akýmkoľvek nástrojom, ktorý potrebujeme k zadanej práci. V priebehu dňa nás zvyčajne čaká náročné šplhanie po stromoch, preto máme vopred pripravený scenár a špeciálnu lezeckú výstroj s potrebným vybavením, vrátane niekoľkých reťazových píl pre prácu na strome i na zemi. Používame aj manipulačnú techniku ​​v prípade, že bude potrebné zabezpečiť odvoz vzniknutého odpadu pre ďalšie použitie v záhrade iného klienta v okolí.

Obed obvykle koliduje s dodávkou mulču, a zvyšok dňa je už viac-menej rovnaký.  Dokončíme prácu, starostlivo upraceme miesto, skontrolujeme vykonanú prácu spoločne s klientom, aby sme sa uistili o jeho celkovej spokojnosti, a potom sa vraciame do východzieho pracovného miesta. Musím povedať  že všetky naše práce sú niečím výnimočné - naša pracovná partia je skvele zohraná a úlohy sú vždy inak náročné."

Aký pracovný nástroj vo svojej profesii považujete za najužitočnejší?

"V prvom rade je to vrhacia kocka Feltheimer s vrhacou šnúrou a 3 vrhacími vrecami (závažím) od Harrison Rocket. A hneď za ňou reťazová píla Husqvarna T540XP s hornou rukoväťou, ktorá zvládne takmer všetku prácu v korunách stromov."

Čo pre Vás znamená značka Husqvarna?

"Veľká tradícia, silná spoločnosť a vyspelá technológia. Ale tiež skutočný záväzok smerom k moderným technológiám, oddanosť priemyselnému odvetviu a spoľahlivé stroje za každých okolností."

Arboristi z celého sveta medzi sebou súťažia, aby preukázali svoje schopnosti a profesionalitu. Kiah Martin je jedna z najlepšie hodnotených arboristov na svete a jej výkony v odbore hovoria samy za seba. Je uznávanou osobnosťou a vyhrala niekoľko cien ako doma v Austrálii - Australian Tree Climbing Championship (ATCC), ako aj na medzinárodnom poli - napr. International Tree Climbing Championship (ITCC), Asia Pacific Tree Climbing Championship (APTCC).

Súvisiace články

 • No use stock image
  Zo života profesionálov

  Pohľad dnešných profesionálov v oblasti starostlivosti o stromy

  Dnešný svet arboristiky a lesníctva žije fascinujúcou diskusiou. A v spoločnosti Husqvarna neustále počúvame a učíme sa. Preto chceme zdieľať priestor pre zaujímavý a relevantný obsah, aby sme pomohli rozvíjať toto odvetvie a prácu odborníkov na stromy.

 • TrioBrake feature
  Zo života profesionálov

  Centrá oblečenia Husqvarna

  Kompletnú ponuku ochranného oblečenia Husqvarna je možné zakúpiť vo vybraných predajniach autorizovaných dealerov Husqvarna. Vyskúšajte!

 • AutoTune - PR image
  Zo života profesionálov

  Efektívne spiľovanie v teple a vysokej nadmorskej výške

  Jaime Wagenfuhr a jeho syn Graham žijú a pracujú vysoko v horách na severe Kalifornie, v mieste, kde je horúce a suché počasie po veľkú časť roka. Oblasť pokrývajú hlboké lesy, v ktorých nehľadiac na strmé svahy prebieha intenzívna ťažba. Sú tu veľmi ťažké podmienky, ktoré kladú vysoké nároky ako na ťažiarov, tak na ich techniku. Napriek tomu Jaime a Graham majú túto prácu radi.
   Aj vďaka svojej obľúbenej reťazovej píle so samo nastaviteľným karburátorom AutoTune, ktorá im umožňuje pracovať bez problémov a efektívne - v rôznych nadmorských výškach a pri rôznych teplotách.