O lese


Starostlivosť o stromy a ochrana prírody - prirodzené súčasti moderného lesníctva

Lesy nám poskytujú mnoho úžitku, ale sú najmä nepostrádateľnou súčasťou nášho životného prostredia. Preto ich zachovanie, údržba a vhodné rozširovanie patria medzi najdôležitejšie činnosti moderného lesníctva.


Les je prirodzeným prostredím pre rastliny a zver, hodnotná zásobáreň dreva a iných surovín, rovnako tak miesto, kam si chodíme odpočinúť. V spoločnosti Husqvarna dúfame, že mnoho nasledujúcich generácií bude mať možnosť využívať les rovnako tak, ako tomu je dnes. Pri rúbaní stromov musíme mať na mysli nielen porasty a zver, ktorá v lese žije, ale aj ľudí, ktorí si les užívajú,  ako sú lovci alebo outdooroví nadšenci. Toto je najmä dôležité pri pílení v blízkosti husto obývaných oblastí.

Limbing in the forest

Zodpovedné plánovanie

Výrub lesa nesmie mať náhodný charakter, ale musí byť dobre zvážený a naplánovaný. Okrem ekonomických záujmov je potrebné vziať do úvahy aj ekologické aspekty a platnú legislatívu.  Ani dnes si vlastníci lesa nemôžu hospodáriť iba podľa svojho uváženia, ale musia sa riadiť zákonem a celým radom na neho naväzujúcich vyhlášok. Slovenský zákon o lesoch patrí medzi moderné lesnícke legislatívne normy a svojim pojatím patrí medzi najprísnejšie v Európe.

Súvisiace články