O lese - starostlivosť a ochrana prírody s Husqvarna

  • 560XP
    O lese

    Starostlivosť o stromy a ochrana prírody - prirodzené súčasti moderného lesníctva

    Lesy nám poskytujú mnoho úžitku, ale sú najmä nepostrádateľnou súčasťou nášho životného prostredia. Preto ich zachovanie, údržba a vhodné rozširovanie patria medzi najdôležitejšie činnosti moderného lesníctva.