Lesy a ľudia

Likvidácia polomu s reťazovou pílou – ako bezpečne postupovať

Rodiny uväznené pod zrútenými stromami vo svojich domovoch. Stromy, ktoré síce ešte stoja, ale môžu na vás spadnúť pri práci. Woodman Speights pracuje ako hasič v štáte Mississippi, kde sa často vyskytujú búrky a tornáda. Má mnoho skúseností s odstraňovaním spadnutých stromov. Woodman Speights hovorí: "Už som zažil veľa búrok, ktoré napáchali obrovské škody. Likvidácia následkov búrky je veľmi náročná a nebezpečná práca, preto ju môžu robiť len skutoční profesionáli, ktorí okrem iného skvelo ovládajú prácu s reťazovou pílou."

576XP - USA version

Hlavná výzva: Práca s napruženými stromami

 • Čas: Záleží od rozsahu poškodenia
 • Obťažnosť: Vysoká
 • Úroveň: Profesionálna

K t o      j e      W o o d m a n      S p e i g h t s

Vek: 23

Povolanie: Hasič, pracujúci v hasičskom zbore mesta Starkvill

Rodné mesto:  Ponotoc, Mississippi, USA

Upratovanie oblasti, ktorá bola zasiahnutá búrkou, predstavuje jednu z najťažších úloh pri práci s reťazovou pílou. Podľa štatistiky dochádza v priebehu upratovania k viac poraneniam ako pri vlastnej búrke. Woodman Speights a jeho kolegovia z hasičského zboru v Starkville sú vždy pripravení vyraziť do práce s reťazovou pílou po ruke. V priebehu jeho poslednej misie po búrke bola situácia pri upratovaní veľmi kritická - rodinný dom bol zasiahnutý ohromným dubom

"Dostali sme telefonát, že ohromný strom prerazil strechu rodinného domu. Ale aby sme sa tam dostali, museli sme najprv odpratať množstvo padlých stromov v uliciach".

Woodmanova jednotka použila reťazové píly, aby si vyčistila cestu. Táto práca zahŕňala aj niekoľko nebezpečných situácií ako elektrické vedenie, popadané drôty elektrického vedenia a sutiny.

"Najdôležitejšie je zostať pokojný. Ak začnete robiť veci bez rozmyslu, poraníte sa. A to je veľmi zlá situácia, keď sa zraníte," hovorí Speights.

Vďaka dobrovoľníkom, ktorí odkladali odrezané konáre a sutiny, prvá časť upratovania bola vykonaná v priebehu 30 minút a hasiči mohli vstúpiť do domu. V tom okamihu zistili, že koruna ohromného stromu kompletne zablokovala vstupnú halu a uväznila rodinu v jednej zo spální v hornom poschodí.

"Začali sme kontrolovať vetvy, či nie sú napružené, žiadna z nich nebola. Tak sme odrezali konáre a uvoľnili sme cestu pre rodinu".

"Najdôležitejšie je zachovať pokoj. Ak začnete robiť veci bez rozmyslu, poraníte sa."


Aká je vaša najdôležitejšia rada pre užívateľov reťazovej píly, ak ide o upratovanie po búrke?

"Majte vždy na pamäti, ak budete mať akékoľvek pochybnosti, či situáciu zvládnete - nerobte to. Ak budete mať pocit, že nie ste dostatočne vybavení alebo dostatočne skúsení a pokiaľ sa nejedná o stav núdze, mali by ste to prenechať profesionálom."

7 profesionálnych rád pre upratovanie po búrke:

Čo by ste mali urobiť, skôr než začnete pracovať

 1. Prehliadka miesta

    Zistite rozsah poškodenia. Sú v stromoch alebo ich okolí strhnuté drôty alebo iné prekážky? Je v dreve pnutie, ktoré ovplyvní  pád stromu?

 2. Rozhovor

    Uistite sa, že všetci, kto sa podieľajú na odstraňovaní škôd, sú profesionáli, ktorí presne vedia, čo majú robiť. Túto prácu môžu vykonávať len riadne preškolené osoby.

 3. Ústupová cesta

       Skôr, ako sa pustíte do práce, pripravte si ústupovú cestu.

1. Vyberte správne náradie

Musíte mať istotu, že pri práci s reťazovou pílou používate zodpovedajúce ochranné odevy. Musíte tiež pravidelne kontrolovať bezpečnostné prvky stroja, aby boli v bezchybnom stave. Súčasne majte pri sebe lekárničku prvej pomoci, dostatočné množstvo paliva a oleja pre vašu reťazovú pílu.

A pamätajte si, že pri práci s pílou je najlepšie mať vedľa seba pomocníka. Nikdy nepracujte samotní.

"Veliteľ zvyčajne prideľuje tímu špecifické úlohy. Veľmi často nám tiež pomáhajú dobrovoľníci. Je preto nanajvýš dôležité, aby každý, kto je zapojený, správne komunikoval, než je práca zahájená, pretože je takmer nemožné počuť čokoľvek v hluku motorov reťazových píl a s nasadenou ochranou sluchu ", hovorí Speights

2. Naplánujte si prácu

Keď sa blížite k oblasti zasiahnutej búrkou, neponáhľajte a vyhodnoťte situáciu. Sú v korunách stromov popadané drôty elektrického vedenia alebo trosky? Sú v oblasti napružené alebo popadané stromy s vyvráteným koreňmi? Nemali by ste sa púšťať do práce skôr, než budete mať dobrý výhľad na to, čo je pred vami. Je tiež veľmi dôležité naplánovať si ústupovú cestu, pre prípad, že sa niečo stane.

"Jediný moment, kedy musíte pri upratovaní utekať, je ten, keď na vás padá strom. V ten moment musíte byť schopní upustiť pílu a utekať po ústupovej ceste", hovorí Speights.

3. Rezanie v mieste, kde sa nachádza pnutie
Jedna zo stále opakujúcich sa výziev pri odpratávaní následkov búrky je upratovanie popadaných stromov, ktoré sú napružené. Pnutie môže spôsobiť neočakávaný pohyb pri rezaní stromu, vymrštenie vetví, ktoré vás môžu poraniť alebo zasiahnuť vašu pílu alebo môže dôjsť k pohybu kmeňa, ktorý vás môže uväzniť.

Speights vysvetľuje, ako postupuje pri likvidácii napruženého stromu:

"Začneme odrezávaním slabých konárov, aby sme získali lepší pohľad na situáciu. Následne odstránime čo možno najviac záťaže, než začneme odrezávať napružené vetvy. Nasleduje malý rez na strane pnutia, aby sa pnutie trochu uvoľnilo, a pomaly, kontrolovane vykonáme ďalšie tri až štyri malé zárezy, kým sa pnutie úplne neuvoľní. Dôležité je postupovať pomaly a krok za krokom."
Prerezávanie spadnutého napruženého stromu

Toto je nebezpečné práca, ktorá by mala byť vykonávaná len vyškolenými odborníkmi.

Pri prílišnom pnutí: Uvoľnenie na tlakovej strane

Variant, pri ktorom režete iba z vnútornej strany oblúka (tlakovej strany).  Urobte rez ako pri otvorenom smerovom zárezu s väčším uhlom otvorenia. Režte po kúskoch na každej strane, kým pnutie nezačne povoľovať. Pnutie je uvoľňované pomaly pri dobrej kontrole a smeru. Dávajte pozor na špičku vodiacej lišty, aby nedošlo k spätnému vrhu.

tension2

Pri miernom pnutí: Uvoľnenie na tlakovej strane

 1. Urobte otvorený smerový zárez na vnútornej strane prehnutého kmeňa, do približne jednej tretiny si
 2. Zostaňte na vnútornej strane oblúka a robte malé zárezy na vonkajšej strane oblúka v strednej časti zárezu, kým sa kmeň nezlomí.

Pri rúbaní postupujte v správnom poradí

Stromy popadané pri búrke alebo víchrici by ste mali byť rúbať v smere vetra. Nehazardujte a vždy si pripravte ústupovú cestu. Začnite so stromami na vrchu, aby ste znížili riziko ich pádu do nebezpečnej polohy a nedošlo k vášmu uväzneniu  alebo poraneniu. Stromy na obrázku by ste mali rúbať v nasledujúcom poradí: 1, 2, 3 a 4.

 1. Naklonený strom
 2. Zlomený strom, zavesený/podpílený strom

 3. Vyvrátený strom s koreňmi

 4. Prelomený strom, vysoký peň

poradie-vyrubu
4. Výrub zlomeného stromu s visiacou špičkou

Start by taking down the leaning tree. The tree’s roots are probably under strain and its position is unstable. For this reason you must never walk in the tree’s felling area. Fell the tree with a safe corner straight back or, on a steep slope, with a V-cut or deep V-cut. The tree will then fall slowly, and will be kept attached to the stump during the fall without splitting or hitting anything.

5. Spiľovanie zlomeného stromu so zavesenými konármi
Rodiny uväznené pod zrútenými stromami vo svojich domovoch. Stromy, ktoré síce ešte stoja, ale môžu na vás spadnúť pri práci. Woodman Speights pracuje ako hasič v štáte Mississippi, kde sa často vyskytujú búrky a tornáda. Má mnoho skúseností s odstraňovaním spadnutých stromov. Woodman Speights hovorí: "Už som zažil veľa búrok, ktoré napáchali obrovské škody. Likvidácia následkov búrky je veľmi náročná a nebezpečná práca, preto ju môžu robiť len skutoční profesionáli, ktorí okrem iného skvelo ovládajú prácu s reťazovou pílou."
 1. S odrezávaním začnite od vrchu, aby bolo jednoduchšie s kmeňom otáčať.
 2. Otočte prasknutú časť smerom dole pomocou vynášacieho háku, odvaľovacej pásky alebo ju uvoľnite pomocou stroja.
 3. Teraz porazte vysoký peň obvyklým spôsobom. Buďte opatrní - kmeň zvyčajne padá rýchlo a zadná, silná časť kmeňa môže vyskočiť a gúľať sa nevypočítateľne.
tension1
6. Spracovanie stromu s vyvrátenými koreňmi

Stromy v polomoch s vyvrátenými koreňmi nesmú byť najprv pílené na silnejšeom konci, ak existuje akékoľvek riziko, že by sa korene mohli prevrátiť kopancom vašim smerom. Ak musí byť celý strom spracovaný reťazovou pílou, je najlepšie začať od špičky. To uvoľní akékoľvek pnutie, než sa dostanete ku koreňom. Začnite odvetvovaním kmeňa, aby ste lepšie videli, či je kmeň napružený. Teraz si odmerajte dĺžku polena od špičky a upíľte ho tu. Prípadne prepíľte kmeň čo najďalej na silnom konci kmeňa tak, aby sa korene nemohli prevrátiť. Teraz použijte traktor s hydraulickou rukou alebo navijákom, aby ste postavili vyvrátené korene s vysokým parezom.

Výstraha: Ak bol kmeň odrezaný, nesmie byť strom s vyvrátenými koreňmi ponechaný stáť. Opomenutie dokončiť kompletné spílenie stromu môže vyústiť k jeho pádu a spôsobiť zranenie alebo smrť.

Odrezať korene manuálne, než je strom spracovaný strojom môžete iba vtedy, ak nehrozí nebezpečenstvo, že sa strom s vyvrátenými koreňmi prevráti. Musíte sa tiež nachádzať v bezpečnej pozícii, ak by sa kmeň prevrátil kopancom.

Keď je kmeň odrezávaný od koreňov, môže sa veľkou silou pohybovať do strán. Preto majte ústupovú cestu za vami vždy voľnú. Postavte sa tak, aby bol strom s vyvrátenými koreňmi na vašej ľavej strane a píľte kmeň napravo, asi pol metra hore po kmeni. Teraz máte chránené nohy, ak by kmeň kopl do strany, až bude prerezaný.Prerezávanie vyvráteného stromu Prerezávanie vyvráteného stromu
7. Spiľovanie zlomeného stromu bez zavesených konárov

Zlomené stromy a vysoké pne padajú v obvyklom smere, ako normálne stromy. Ale pozor – polená padajú zvyčajne rýchlejšie a ich konce môžu vystreliť a chaoticky sa pohybovať.