Údržba - rady a tipy pre starostlivosť o produkty Husqvarna


Ako správne naostriť reťaz

Pílenie s tupou reťazou vedie k vyššej spotrebe paliva a väčšiemu opotrebovaniu. Tomu môžete jednoducho zabrániť, keď budete ostriť reťaz pravidelne a správne. Všetko, čo potrebujete vedieť o ostrení reťaze nájdete tu.

Čo potrebujem na ostrenie reťaze?

Náradie, ktoré potrebujete na ostrenie reťaze píly:

 • okrúhly pilník
 • plochý pilník
 • mierka
 • zverák na lištu

Pamätajte si, že okrúhle pilníky a mierky sú rôzne pre rôzne typy reťaze. Viď tabuľka nižšie.

Filing equipment

Uhly ostrenia

Rezacie zuby musia byť ostrené v týchto uhloch:

 • uhol ostrenia
 • uhol zuba
 • úhel čela
 • nastavenie rezacieho zuba

Uhly sa môžu líšiť podľa typu používanej reťaze. Správny spôsob, ako upraviť uhly rezacích zubov, je použitie mierky. Ak používate mierku, nemusíte premýšľať nad rôznymi uhlov, aby ste dosiahli dobré výsledky. Jednoducho postupujte podľa pokynov a vytvoríte správne uhly na rezacích zuboch.

Filing angles

Ako často reťaz ostriť?

Po určitom čase dochádza k stupeniur reťaze, aj keď ste dávali pozor a nerezali ste do predmetov, ktoré toto otupenie spôsobujú (kameň, pôda, apod.). Reťaz sa stupí. Ak došlo ku kontaktu reťaze s kameňom, je reťaz nepoužiteľná a musí byť ihneď naostrená.

Keď používate reťazovú pílu väčšinu dňa, je nutné ostriť reťaz vždy, keď doplňujete palivo. Je jednoduchšie častejšie menšie ostrenie, než ostriť raz za dlhší čas. Tým tiež získate väčšiu presnosť a budete pracovať omnoho efektívnejšie.

Blunt cutting tooth
Irregular edge on cutting tooth

Ako naostriť reťaz?

Aby ste dosiahli najlepšie výsledky pri ostrení, odporúčame používať mierky Husqvarna. Pri ostrení sa snažte upíliť čo najmenej materiálu.

Ostriť začínajte najkratší rezací zub. Všetky rezacie zuby musia byť obrúsené na dĺžku najkratšieho rezacieho zuba reťaze.

 • Umiestnite mierku na reťaz. Šípky na mierke musia smerovať v smere rotácie reťaze (smerom k vodiacemu koliesku). Uistite sa, že sa mierka dotýka reťaze.
 • Použite okrúhly pilník. Umiestnite ho pod uhlom 90° na rolni (valčeku) mierky. Ostrenie robte obidvomi rukami. Pilník sa musí opierať o obidve rolne vodítka. Rezací zub ostrite pravidelnými ťahmi pilníka smerom od seba.
 • Teraz pokračujte v ostrení každého druhého zuba. Jednotlivé rezacie zuby musia byť upilované, aby boli ostré. Je dôležité, aby dĺžka všetkých rezacích zubov bola rovnaká. • Akonáhle dokončíte ostrenie rezacích zubov na jednej strane reťaze, uvolnite zverák a upevnite lištu v opačnom smere. Rovnakým spôsobom naostrite zuby na druhej strane.
How to file the chain 1 How to file the chain 2 How to file the chain 3

Ostrenie v lese

Užitočný nástroj, ktorý môžete využiť, keď ste v lese, je zverák na lištu. Zatlčiete ho do pňa alebo polena a upevníte vodiacu lištu ako v normálnom zveráku. Ostrite podľa inštrukcií na ostrenie reťaze.

Filing in the forest

Ako nastaviť výšku obmedzovacieho vstupu?

Nastavenie obmedzovacích zubov určuje, aké množstvo dreva rezací zub odpíli. Ak je obmedzovací zub nastavený príliš nízko, je odpílené veľmi malé množstvo dreva.

Ak je obmedzovací zub nastavený (zbrúsený) príliš, rezací zub bude rezať hlboko do dreva. To znamená, že bude rez príliš agresívny a v konečnom dôsledku s vysokými vibráciami. Súčasne sa zvyšuje riziko spätného úderu a reťazová píla je vystavovaná zbytočnej záťaži.

Nastavenie obmedzovacích zubov kontrolujte po 3 - 5 naostreniach reťaze píly pri bežnej prevádzke a častejšie v prípade väčšieho opotrebovania. Pre nastavenie správnej výšky obmedzovacích zubov použite mierku a plochý pilník. "Soft" (mäkké) a "Hard" (tvrdé) na mierke je označenie pre typ mäkkého dreva (ihličnaté stromy) a zmrznutého dreva.

Depth gauge (this image need additional graphics)

Kedy reťaz vymeniť?

Keď je najdlhšia časť rezacieho zuba kratšia ako 4 mm alebo nájdete praskliny, je nutné reťaz na píle vymeniť za novú.

When to replace the chainsaw chain (this image need additional graphics)

Súvisiace články

 • Range image protective clothes
  Údržba

  Ochranné odevy Husqvarna: Materiály zvolené pre ochranu a flexibilitu

  Odborníci v spoločnosti Husqvarna zisťovali, čo prispieva k pohodliu profesionálov v lesníctve a ťažbe dreva. S cieľom zvýšenia pohodlia hľadali spôsoby zdokonalenia ochranných odevov a prostriedkov.

 • 576XP - USA version
  Údržba

  Ochranné oblečenie Husqvarna: Návody na pranie a opravu

  Čisté a neporušené oblečenie je bezpečné oblečenie. Vaše ochranné odevy sú pravidelne vystavované potu a oleju — látkam, ktoré môžu preniknúť do ochrannej vrstvy a znížiť jej funkčnosť.

 • 560XP
  Údržba

  Ochranné odevy Husqvarna: Nájdite si svoju veľkosť

  Ochranné odevy Husqvarna sú k dispozícii v rôznych veľkostiach a sú rozdelené do radov pre rôzne pracovné podmienky. Nižšie nájdete sprievodcu veľkosťami, ktorý vám pomôže s výberom.