Dôkladná príprava pri práci


7 tipov na bezpečné a efektívne odvetvovanie

Pri práci s reťazovou pílou je odvetvovanie činnosť, ktorá obvykle vyžaduje najviac času a úsilia. Inými slovami, musíte tomu venovať veľa času, aby ste zvládli dobrú techniku.

Ak nemáte s odvetvovaním skúsenosti, mali by ste postupovať pomaly a metodicky, postupne zvyšovať tempo. Majte vždy na pamäti: ak vás začne bolieť chrbát, môže to byť znamenie toho, že musíte vylepšiť vašu techniku. Nižšie sú uvedené niektoré základné pravidlá pre bezpečné a efektívne odvetvovanie.

1. Správna výška


Najvhodnejšia pracovná výška pre odvetvovanie je vtedy, keť strom leží vo výške od vášho pása do výšky kolien. Správnu výšku môžete docieliť, ak sa vám podarí spíliť strom tak, aby padol na už spílené stromy, polená, kamene alebo nerovnosti terénu. Nezabudnite pokrčiť kolená - nie chrbát.

Ak nemáte s odvetvovaním skúsenosti, mali by ste postupovať pomaly a metodicky, postupne zvyšovať tempo. Majte vždy na pamäti: ak vás začne bolieť chrbát, môže to byť znamenie toho, že musíte vylepšiť vašu techniku. Nižšie sú uvedené niektoré základné pravidlá pre bezpečné a efektívne odvetvovanie.

2. Pevne a bezpečne


Zaujmite pevný postoj na ľavej strane kmeňa stromu s nohami od seba v uhle 45° ku kmeňu. Pracujte s pílou čo najbližšie telu a stabilizujte váš postoj v dvoch smeroch. Dbajte na to, aby ste mali ľahký dosah na konáre, a tým obmedzili na minimum nebezpečný pohyb nôh pri odvetvovaní.

3. Držte pílu pri kmeni


Aby ste predišli prípadnému úrazu, je dôležité, aby ste reťazovú pílu nedvíhali z kmeňa viac než je nutné. Pílu prenášajte čo možno najmenej a používajte ju ako páku, telo píly opierajte o kmeň stromu alebo vašu nohu. Odvetvovanie bude jednoduchšie a efektívnejšie, ak použijete kratšiu vodiacu lištu (13" - 15").

Limbing trees

4. Pohyb pod kontrolou


Keď budete pohybovať nohami, musíte držať pílu s vodiacou lištou na druhej strane kmeňa stromu. Reťaz sa nesmie otáčať, keď sa pohybujete. Pri pohybe na krátku vzdialenosť držte pílu oboma rukami, nikdy ju nedržte iba za zadnú rukoväť. Pri prenášaní píly na dlhšiu vzdialenosť aktivujte reťazovú brzdu a pílu uchopte za prednú rukoväť.

5. Pozor na spätný úder


Vyhýbajte sa píleniu vrcholom vodiacej lišty. Pri odvetvovaní musia palce a prsty vašich rúk obímať rukoväte. Používajte vodiacu lišty takej dĺžky, ktorá zodpovedá rozmerom stromu.

6. Vyhnite sa zovretiu


Zistite si, kde sú konáre napružené a píľte ich z opačnej strany, kde s najväšou pravdepodobnosťou nemôže dôjsť k zovretiu vodiacej lišty váhou konára. Ak si nie ste istí, píľte konár po častiach z vonkajšej strany smerom ku kmeňu stromu.

7. Aktivujte brzdu reťaze pred odvetvovaním


Keď budete odstraňovať konáre pravou rukou, nechajte pílu opretú o kmeň stromu. Najprv uvolnite páčku plynu a poistnú páčku plynu a aktivujte reťazovú brzdu.

Pílenie smerom dole tak, že sa reťaz snaží pritiahnuť pílu smerom ku kmeňu, sa nazýva pílenie s nabiehajúcou reťazou. Pílenie zospodu tak, že sa reťaz snaží tlačiť pílu smerom k vám, sa nazýva pílenie odbiehajúcou reťazou.

Odvetvovanie rôznych strán kmeňa stromu

  1. Pri odvetvovaní pravej strany musíte stáť na ľavej strane kmeňa. Nechajte pílu opretú o kmeň s vodiacou lištou na pravej strane. Píľte odbiehajúcou alebo nabiehajúcou reťazou. Oprite sa pravou nohou o kmeň pre lepšiu stabilitu.
  2. Pri odvetvovaní na hornej strane položte vodiacu lištu na kmeň. Píľte odbiehajúcou reťazou. Oprite telo píly proti vašej pravej nohe. Píľte zospodu tak, aby reťaz mala tendenciu tlačiť pílu smerom k vám. Toto sa nazýva pílenie odbiehajúcou reťazou.
  3. Pri odvetvovaní na ľavej strane oprite pílu o kmeň a jednu nohu. Píľte odbiehajúcou alebo nabiehajúcou reťazou.

Súvisiace články

  • 550 XP
    Dôkladná príprava

    6 krokov pre úspešné spiľovanie stromu

    Pri spiľovaní stromov je nutné dodržovať správne pracovné techniky. Je nutné vytvoriť nielen bezpečné pracovné prostredie, ale tiež pracovať efektívne.